Do kogo i na jaki adres Bank Spółdzielczy powinien skierować wezwanie na arbitraż, jeśli umowa przewiduje rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Krajowym Związku Banków Spółdzielczych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Obzejta Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank Spółdzielczy jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie na postawie umowy zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy zamierza wystąpić do sądu o zwrot przez BPS S.A. nienależnie pobranych kwot z tytułu prowizji lub opłat za świadczone na rzecz Banku Spółdzielczego przez BPS S.A. usługi. W umowie zrzeszenia jest zapis, że ewentualne spory mogące wyniknąć z tej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Krajowym Związku Banków Spółdzielczych.

Do kogo i na jaki adres Bank Spółdzielczy ma skierować wezwanie na arbitraż przy takim zapisie w umowie zrzeszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX