Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zawarliśmy umowę faktoringu niepełnego na należności w walucie obcej (EUR). Zaliczki na nasz rachunek przelewane są w wysokości 100% należności (po potrąceniu prowizji faktora).

W którym momencie powstaną podatkowe różnice kursowe na koncie rozrachunków z odbiorcą (pomiędzy przychodem należnym i otrzymanym)?

Czy różnice kursowe powstałe na rozrachunkach z faktorem (bankiem) pomiędzy wypłaconą zaliczką na należności z faktur (CT konta rozrachunkowego 249), a skompensowaną spłatą tego zobowiązania z należnościami z odbiorcami (DT konta rozrachunkowego 249) są różnicami podatkowymi? W jakim momencie?

Jeśli tak, to czy należy wyłączyć z podatkowych różnic kursowych różnice powstałe na podatku VAT z faktury za obsługę faktoringu od faktora (wypłacona 100% zaliczka pomniejszona jest o wartość prowizji dopełniającą rozrachunek konta 249 CT do 100%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?