Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba od roku świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia. Z dniem 20 listopada zawarto aneks do umowy, dający uprawnienie do 24 dni wolnych od świadczenia zlecenia w każdym roku kalendarzowym. Należy rozumieć, że założeniem obu stron umowy zlecenia było przyznanie 2 dni miesięcznie. W aneksie nie ma szczegółowych zapisów dotyczących dzielenia, czy stosowania proporcjonalności.

Jak potraktować listopad, czy można za ten miesiąc udzielić 2 dni wolnych?

Czy można w tym przypadku stosować zasadę "na korzyść zleceniobiorcy"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?