Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestorzy złożyli 8 wniosków - zgłoszeń dotyczących budowy budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy 35 m2 na terenie 8 działek (o powierzchni wynoszącej około 3500 m2 każda), które nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także nie wydano na ich terenie decyzji o warunkach zabudowy. Każda nieruchomość stanowi współwłasność od 4 do 8 osób. Na każdej z tych nieruchomości inwestorzy zamierzają wybudować 6 budynków rekreacji indywidualnej. Na terenie tym wydzielono działkę, która kształtem przypomina drogę dojazdową sklasyfikowaną jako rola. Łącznie teren, który inwestor zamierza przeznaczyć pod zabudowę wynosi około 3 ha. Teren tych działek jest nieznacznie pochyły.

Czy w takim wypadku inwestycja nadal klasyfikuje się do procedury zgłoszenia, czy być może pozwolenia na budowę?

Czy takie zagospodarowanie terenu działek stanowi budowę osiedla?

Ponadto z informacji udostępnionych przez tutejszy organ wynika, że gmina jest w trakcie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie przeznaczał ww. teren pod uprawę rolną.

Czy takie zamierzenie nadal jest rekreacją indywidualną - budowa około 50 budynków rekreacji indywidualnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?