Questions and answers

Jak prawidłowo dokonać korekt w przypadku ugody sądowej uznającej umowę zlecenia za umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę kurierską dostarczenia dokumentów z zagranicznego oddziału spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować środki pochodzące z korekty VAT sporządzonej na podstawie art. 91 ust. 2 i 3 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim zakresie podatnik może dokonać korekty zeznania po zakończeniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dotację do szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo obciążyć kontrahentów za wody opadowe i roztopowe, jeśli stron nie łączy umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Łabno Paweł | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za ustanowienie służebności gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy do pojemników na zmieszane odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej można wrzucać styropian opakowaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przedmiotem umowy zlecenia może być wysyłanie ofert handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy dochód z handlu oprogramowaniem jest dochodem z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy momentem rozpoczęcia inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na budowę, czy też wykonanie pierwszych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy staw zalicza się do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy na terenie całej hali produkcyjnej musi być wprowadzony obowiązek stosowania okularów ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla dostawy złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W której pozycji informacji PIT-11 wykazać przychody, do których zastosowano 50% koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy z faktury zakupu samochodu, użytkowanego wcześniej na podstawie umowy najmu, można odliczyć 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy rolnik może odliczyć VAT od zakupionych gumiaków (kaloszy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi sprzątania terenów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawił fakturę w związku ze sprzedażą makulatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak na gruncie postępowania administracyjnego wycofanie wniosku przez wnioskodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak komitent prawidłowo powinien udokumentować transakcję przekazania towaru komisantowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować w przypadku importu usług - uczestnictwa w międzynarodowej konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż podnośnika, który kupiłem kilka miesięcy temu, ale nigdy go nie używałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż towarów wymienionych w pozycji 11 załącznika do ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wystawienia fałszywej faktury na nasze dane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż spółce polskiej towaru, który został wysłany do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy refakturować usługi pocztowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dla dwurodzinnego domu w zabudowie bliźniaczej trzeba prowadzić książkę obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży drzwi wraz z usługą montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi kosmetyczne świadczone w gabinecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy na terenie szkoły możliwe jest prowadzenie sprzedaży żywności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pracodawca może zarządzić w obwieszczeniu dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na podmiocie w związku z ogrzewaniem nieruchomości mieszkalnych gazem ziemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w przypadku przyjęcia omyłkowej stawki amortyzacji można dokonać jej zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć przekazanie towarów w zamian za usługi reklamowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wpływ na rozliczanie w czasie będzie miała omyłkowa wypłata części wynagrodzenia z 2-miesięcznym opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy belowanie wytworzonych przez firmę opakowań z papieru i tektury wymaga uzyskania pozwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy po 1 stycznia 2014 r. możliwy jest bezterminowy odbiór opakowań po środkach niebezpiecznych zakupionych w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy wystawić refakturę na kontrahenta unijnego za udział w targach w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT wywóz towarów do Austrii w celu ich eksportu z Austrii do Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy płatnikiem jest inny podmiot niż odbiorca wskazany na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odszkodowanie za uszkodzony z winy przewoźnika towar może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie PKD obowiązuje w stosunku do usług menadżera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego rodzi usługa serwisowa wykonana na użyczonych pojazdach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaki symbol PKWiU powinien być umieszczony na fakturze VAT na odpady opakowaniowe sprzedawane z sortowni odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika, na które kieruje go pracodawca jest szkoleniem obowiązkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaki okres pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia należy zaliczyć do stażu pracowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zaległą zapłatę za fundusz remontowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne