Od kiedy ma miejsce utrata prawa do świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2019 r.

PYTANIE

Organ przyznał prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na okres od 01.03.2018 r. do 30.09.2018 r. Od sierpnia na prośbę wnioskodawcy wstrzymano wypłatę świadczenia w związku z możliwym przekroczeniem dochodu związanym z zatrudnieniem małżonka. Zaświadczenie dotyczące wynagrodzenia organ uzyskał dnia 24.12.2018 r. Po ponownym przeliczeniu dochodu ustalono, że mąż wnioskodawcy zatrudniony był od maja i już od miesiąca lipca rodzina przekracza kryterium dochodowe.

W jaki sposób ma postąpić organ:

1. uchylić decyzję od sierpnia,

2. dochodzić nienależnie pobrane świadczenia tylko za lipiec (w związku z wstrzymaniem wypłaty od sierpnia),

3. jakie jest możliwe inne rozwiązanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX