Czy zasiłek macierzyński przysługuje z każdego stosunku pracy w przypadku jednoczesnego zatrudnienia na podstawie dwóch... - OpenLEX

Czy zasiłek macierzyński przysługuje z każdego stosunku pracy w przypadku jednoczesnego zatrudnienia na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy następującej sytuacji. Pracownica firmy X jest obecnie w ciąży, na zwolnieniu lekarskim w tej firmie X (jest zatrudniona w X na Ľ etatu). Jednocześnie przebywa na urlopie wychowawczym w firmie Y. Czy po urodzeniu (w marcu) może przerwać urlop wychowawczy w Y i pójść na urlop macierzyński w firmie Y. Jeśli tak to w jakim trybie ma zawiadomić Pracodawcę? Czy po urodzeniu dziecka może być na urlopie macierzyńskim bez przeszkód również w firmie X?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX