Czy zasady przyznawania i odpłatności za SUO powinna regulować uchwała rady gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieletniemu synowi klienta przyznaliśmy decyzją specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi od listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Klient od decyzji złożył odwołanie, ponieważ nie zgadzał się z wysokością naliczonej odpłatności za SUO. SKO utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

Czy usługi za miesiąc listopad i grudzień 2018 r. należy zrealizować w bieżącym roku uzyskując zgodę rodzica, co do wniesienia przez niego naliczonej odpłatności?

Jak postąpić w przypadku, gdy rodzic nie wyrazi zgody na zrealizowanie SUO?

Czy istnieje jakieś inne rozwiązanie zaistniałej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX