Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania w dniu 21.01.2019 r. wnioskodawczyni złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Do wniosku dołączono orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z dnia 08.01.2019 r. Z przedłożonego orzeczenia o niepełnosprawności wynika, że wniosek o ustalenie niepełnosprawności został złożony w dniu 21.11.2018 r. Jednocześnie z przedłożonych akt wynika, że wnioskodawczyni pobierała w innym Ośrodku zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 31.12.2018 r. (poprzednie orzeczenie o niepełnosprawności dziecka ważne do 30.11.2018 r.).

Który Ośrodek Pomocy Społecznej jest właściwy do przyznania i wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka za miesiąc grudzień 2018 r.?

Poprzedni, w którym był wypłacany zasiłek rodzinny do dnia 31.12.2018 r., czy obecny, w którym wnioskodawczyni ubiega się o zasiłek rodzinny od stycznia 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?