Questions and answers

Czy spółka akcyjna X powinna wystawić PIT-8C dla akcjonariusza przy skupowaniu akcji innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy SP ZOZ jest zobowiązany do korzystania z platformy ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Kołakowska Karolina | Aktualne

Czy suszarnia na zboże w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest budynkiem w rozumieniu pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy w łyżce koparko-ładowarki można przewozić ładunki po drodze publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową można budować budynek mieszkalny wielorodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy zakup towaru, który trafia bezpośrednio do klienta, powinien być księgowany na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Gdzie w rachunku zysków i strat umieszcza się wzrost rezerwy na świadczenia emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jaką kwotę VAT może odliczyć podatnik, który zakupił na firmę samochód osobowy, a teraz planuje go sprzedać?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką kwotę VAT naliczonego możemy odliczyć przy sprzedaży samochodu z kratką wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie jest najbardziej optymalne rozwiązanie podatkowe, dotyczące wysłania pracowników do pracy w Kanadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na wspólnikach po likwidacji firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są obowiązki podatkowe spadkobiercy, który otrzymał po zmarłym firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT postąpić w przypadku otrzymania noty uznaniowej z tytułu uzyskania wysokich obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy ustalić rozkład czasu pracy pracownika, żeby nie naruszał przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wystawiać faktury za usługi najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT premie pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT eksport pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak zaprezentować w bilansie rezerwę na rabat lojalnościowy dla klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Kiedy możemy odliczyć VAT z faktury za czynsz leasingowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów można zatrudnić emerytowanego nauczyciela na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Co zmieniło się od 1 stycznia 2013 r. w zakresie podawania numeru VAT-UE na fakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy bank powinien zawrzeć z klientem umowę przystąpienia do długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy decyzję ustalającą odpłatność mieszkańca za DPS należy zmieniać, gdy zmienia się kwota płatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy dochód z udziału w zyskach sumuje się z innymi dochodami dla celów rozliczenia CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dostęp do wykopu głębokiego, może być zapewniony tylko i wyłącznie przy pomocy drabiny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy do wszystkich wykopów należy tworzyć wygrodzenia i montować oznaczenia informujące o wykopach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy dyrektorowi szkoły przysługuje zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość zmniejszania diety w przypadku zapewnienia pracownikowi śniadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy lekarz przebywający na urlopie w związku ze stażem specjalizacyjnym może pełnić dyżury medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Czy możliwy jest przewóz uczniów prywatnym samochodem nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy posiadać uprawnienia do obsługi urządzeń posiadających uproszczoną formę dozoru technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy od każdego bonusu z karty kredytowej należy zapłacić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłata za notowanie akcji emitenta powinna zostać zaksięgowana w koszty zespołu 7 czy 550?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupu oprogramowania do użytkowanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła płatność za obsługę stoiska wystawowego na targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek stosowania rotacji na stanowisku pracy z przewagą pracy siedzącej lub stojącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracodawca może obniżyć wszystkim pracownikom wynagrodzenie o 5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca musi wypłacić dietę, jeżeli pracownik większość czasu ostatniego dnia przebywał w podróży powrotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik ma obowiązek zwrócić pracodawcy składkę zdrowotną, jeśli w trakcie roku nie była ona odprowadzana?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik wykonujący pracę poza stałym miejscem pracy przebywa w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ryczałt za jazdy lokalne wypłacany zleceniobiorcy podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy wykonanie przyłącza rezerwowego zasilania sieci energetycznej jest zamówieniem w rozumieniu p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy wynajęcie mieszkania pracownikom (obcokrajowcom) generuje po ich stronie przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wyroby, które zostały na koniec roku, należy uwzględnić w remanencie końcowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy za cały okres delegacji należy naliczyć diety i ryczałt za noclegi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zamawiający powinien uznać referencje wystawione dla przedsiębiorcy będącego podwykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zapis o zwrocie kosztów podróży powyżej 10 dni dotyczy także podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu na lotnisko pracownikowi z zagranicznej podróży służbowej jest przychodem pracowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie odległości powinny być pomiędzy maszynami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2013 r., Majer Roman | Aktualne