Czy zapomoga będzie korzystać ze zwolnienia od podatku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy aby zapomoga dla pracownika, emeryta, rencisty, mogła być zwolniona z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokument poświadczający przewlekłą, bądź długotrwałą chorobę musi być z datą z tego samego roku co data złożenia wniosku? Przykład: Emerytka złożyła wniosek o zapomogę, z datą 26.01.2019 roku. Jako dokument potwierdzający długotrwałą chorobę załączyła Kartę informacyjną leczenia szpitalnego, z dnia 29.12.2018 roku, gdzie zdiagnozowano raka piersi i zastosowano leczenie operacyjne - wycięcia guza piersi prawej. Dalsze postępowanie będzie ustalone po otrzymaniu wyniku hist-pat. Pobyt w szpitalu 27-29.12.2018 roku. We wniosku napisała również, że za 2 miesiące czeka ją chemioterapia. Czy w takim przypadku zapomoga może być zwolniona z opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX