Jak ustalić, czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika? - OpenLEX

Jak ustalić, czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zawarł z młodocianym pracownikiem umowę w celu przygotowania zawodowego w dniu 01.09.2015 r., na okres 36 miesięcy tj. do dnia 31.08.2018 r. Zgodnie z umową instruktorem nauki zawodu miał być Pan K. Ze świadectwa pracy instruktora wynika, iż Pan K. był zatrudniony w przedsiębiorstwie w okresie od 01.06.2013 r. do 15.09.2016 r., jednocześnie w świadectwie pracy są wpisane okresy nieskładkowe w okresie zatrudnienia od 24.03.2015 r. do 15.09.2016 r. (po rozmowie telefonicznej z pracodawcą okazało się iż okresy nieskładkowe są to okresy, w których Pan K. przebywał na zwolnieniu lekarskim, i w tym okresie nie było innego instruktora). Czy w związku z tym: 1) pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, jeśli tak to za jaki okres, nadmienię iż zgodnie z aneksem do umowy o pracę z młodocianym od dnia 21.10.2016 r. instruktorem nauki zawodu jest Pan W. 2) Czy zgodnie z prawem w tej sytuacji mogę na piśmie wystąpić do pracodawcy o wyjaśnienie okresów nieskładkowych na świadectwie pracy Pana K., jeśli ma to wpływ na kwotę dofinansowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?