Czy dyrektor szkoły miał prawo rozbić nauczycielowi urlop uzupełniający na kilka części?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel ma prawo do 6 tygodni czy zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, tj. do 8 tygodni urlopu uzupełniającego za rok szkolny 2014/2015 i za rok szkolny 2015/2016, ponieważ w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. przebywał na urlopie dla podratowania zdrowia i nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego za rok szkolny 2014/2015 i ferii za rok szkolny 2015/2016? Czy dyrektor szkoły miał prawo rozbić nauczycielowi urlop uzupełniający: 1 tydzień w styczniu 2019 r., 1 tydzień w lutym i od dnia 06.05.2019 r. do dnia 12.05.2019 r.; 4 od dnia 01.06.2019 r. do dnia 23.06.2019 r. informując go, że kierował się organizacją pracy szkoły i przydzielił go w wysokości 6 tygodni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX