Jak przeprowadzić postępowanie o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pełnoletnia posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z miesiąca stycznia 2019 r. Córka tej osoby pytała o zasiłek pielęgnacyjny dla matki oświadczając jednocześnie, że matka jest po udarze i nie ma z nią kontaktu oraz, że nie jest możliwe, aby matka złożyła podpis pod wnioskiem. Jeśli córka wystąpi o ubezwłasnowolnienie matki, to minie termin 3 miesięcy na złożenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny.

Zatem jak prawidłowo przyjąć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, kto składa wniosek i kto go podpisuje, komu wydać decyzję i wypłacić należny zasiłek, jakich wymagać dokumentów poza orzeczeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX