Pytania i odpowiedzi

W którym momencie należy ująć zakup towarów w PKPiR, jeśli fakturę otrzymano wcześniej niż towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką podstawę przyjąć do zaokrąglenia kwoty do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ująć w deklaracji VAT-7 korektę in minus dotyczącą transakcji rozliczonej w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczyciel ukarany karą porządkową może być ponownie wybrany na stanowisko społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu powypadkowej naprawy samochodu rozliczonej bezgotówkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką podstawę zwolnienia z VAT należy wskazywać na fakturze w przypadku najmu mieszkań i lokali użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak zrekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych w trakcie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy można wywozić odpady do Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy darowizna przedsiębiorstwa między braćmi będzie w całości zwolniona z podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaliczyć do kosztów wydatki na zakup opon i bagażnika dachowego leasingowanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup wizytówek z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie będą zasady odliczenia VAT od kosztów eksploatacji i paliwa od 1 kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy fundusz operacyjny spółdzielni jest opodatkowany podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy bank ma prawo odliczyć VAT w związku ze sprzedażą przewłaszczonych rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy część gruntu, na której postawiono maszt do pomiaru wiatru podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co powinien uczynić zamawiający, jeśli z uzupełnionych przez wykonawcę dokumentów wynikają sprzeczne informacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup od unijnego kontrahenta towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wraz z korektą kosztów rachunkowych konieczne jest dokonanie korekty rozliczeń podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody sportowca odbywającego walki w bokserskie w różnych krajach na terenie europy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jest dopuszczalne dokonywanie zapisów technicznych na kontach 221 i 225 w celu zachowania czystości obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wiążą się z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie księgowania należy wykonać, aby ująć w księgach przejęcie za długi zastawionych rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kiedy należy wystawić fakturę za najem na rzecz firmy, która w trakcie miesiąca ogłosiła upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy transakcja sprzedaży przejętej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak będą wyglądały po 1 kwietnia 2014 r. zasady zwolnienia z VAT dla sprzedaży samochodów firmowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka miała podstawy do wykazania w deklaracji podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy prawidłowo został ustalony moment wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakim okresie i w jakiej wysokości spółka polska powinna wykazać import usług licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ustalić stawkę za godzinę nadliczbową pracownika zatrudnionego na 7/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik referatu podatkowego może udać się na kontrolę do podatnika w celu wymierzenia budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać uzyskany przez podatnika przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy potraktować całą czynność jako dostawa maszyny WNT wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne