Official Gazette

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2017.681 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.680 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.679 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.678 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.677 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.675 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji.

M.P.2017.671 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.670 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wskazanie osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

M.P.2017.668 | postanowienie z dnia 5 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.667 | postanowienie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.666 | postanowienie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.665 | postanowienie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Lista państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za lata 2016 i 2017.

M.P.2017.662 | obwieszczenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2017-2022.

M.P.2017.661 | uchwała z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.660 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.659 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.658 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku.

M.P.2017.657 | uchwała z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2016 r.

M.P.2017.656 | komunikat z dnia 22 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

M.P.2017.651 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2017.646 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

M.P.2017.645 | uchwała z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2017.644 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca.

M.P.2017.642 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

M.P.2017.641 | uchwała z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.

M.P.2017.640 | uchwała z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

M.P.2017.639 | uchwała z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej.

M.P.2017.638 | uchwała z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Roczna kwota graniczna.

M.P.2017.634 | obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2017.631 | ogłoszenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2017.630 | ogłoszenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.629 | obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie umorzenia postępowania wobec byłego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego.

M.P.2017.628 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.626 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.625 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.624 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.623 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.622 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.621 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.620 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.619 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.618 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.617 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.616 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.615 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.614 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.613 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.

M.P.2017.612 | uchwała z dnia 26 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.611 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2017.610 | uchwała z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Praw Kobiet.

M.P.2017.609 | uchwała z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.608 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.607 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.606 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.605 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.604 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.603 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.602 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.601 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.600 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.599 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.598 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.597 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego.

M.P.2017.596 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego.

M.P.2017.595 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2017 r.

M.P.2017.594 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.591 | postanowienie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt indywidualny