Uczczenie 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

Monitor Polski

M.P.2020.484

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin. Na pamiątkę tamtego dnia w 2000 roku ustanowiono Dzień Samorządu Terytorialnego, obchodzony co roku właśnie 27 maja.

Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce wywodzą się jeszcze z Konstytucji 3 maja. Samorząd istniał również na wszystkich ziemiach polskich objętych zaborami. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wprowadziła go także konstytucja marcowa z 1921 roku. Zlikwidowany w roku 1950 przez komunistów i przywrócony dopiero w 1990 roku. Samorząd terytorialny stał się podstawową formą lokalnego życia publicznego, najpierw na szczeblu gminy, a od 1999 roku - także na szczeblach powiatu i województwa.

Reforma samorządu gminnego z 1990 roku to jedna z najbardziej udanych zmian po 1989 roku. Rozpoczęła ona proces decentralizacji państwa i wprowadziła w życie zasadę pomocniczości. Wspólnoty lokalne uzyskały wtedy podmiotowość prawną, polityczną i ekonomiczną. Monopol państwowej własności i system centralnej władzy zostały złamane.

30 lat samorządności to czas rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju przedsiębiorczości. 30 lat samorządności to czas obywatelskich aktywności.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając podjętą 30 lat temu inicjatywę ustawodawczą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dorobek wszystkich kadencji polskiego samorządu gminnego i dokonania powstałych później samorządów powiatowego i wojewódzkiego, wyraża uznanie i podziękowania za ten wysiłek na rzecz dobra wspólnego oraz zachęca do kolejnych lat budowania wspólnoty samorządowej.