Ocena działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2019. - M.P.2020.472 - OpenLEX

Ocena działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2019.

Monitor Polski

M.P.2020.472

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2020 r.

UCHWAŁA Nr 9/2020
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2019

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:
Pozytywnie ocenia się działalność Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.