Monitor Polski

M.P.2020.469

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 109,6 (wzrost cen o 9,6%).