Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" -... - M.P.2020.464 - OpenLEX

Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - złotówka gdańska Augusta III.

Monitor Polski

M.P.2020.464

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - złotówka gdańska Augusta III

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - złotówka gdańska Augusta III, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 16 czerwca 2020 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z lewej strony stylizowany rewers złotówki gdańskiej, na której widoczne są: pośrodku herb Gdańska - owalna tarcza podtrzymywana przez lwy, powyżej herbu napis: 30.GR i wieniec, pod herbem półkolem litery: R E Œ i poniżej rok: 1762; wzdłuż dolnego brzegu, od prawej strony widoczny częściowo napis: MON.ARGENT.CIVIT.GEDANENS zakończony kropką. Z prawej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce oznaczenie roku emisji: 2020; poniżej orła napis: 20 ZŁ oraz pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m/w. W tle stylizowane fragmenty motywów roślinnych z płaszcza koronacyjnego Augusta III

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony stylizowany awers złotówki gdańskiej z wizerunkiem popiersia Augusta III z profilu, w koronie, z Orderem Złotego Runa na szyi; w otoku od lewej strony ku górze napis: D.G.AVGVST.III.R.POL.M.D.L.R.P.D.S.&.EL. W tle fragment planu Warszawy z 1762 r. Wzdłuż prawej krawędzi monety, od góry ku dołowi, półkolem napis: ZŁOTÓWKA GDAŃSKA AUGUSTA III

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)38,61
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji (w sztukach)do 12 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.