Powołanie okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na... - M.P.2020.549 - OpenLEX

Powołanie okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.549

Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 192/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. powołuje się okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1-49 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 WE WROCŁAWIU

1.
Marcin Sosiński - Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I
2.
Paulina Dobrosz-Dzierżanowska
3.
Joanna Krzymińska-Skoczylas
4.
Jerzy Menzel
5.
Paweł Siwek
6.
Sebastian Spałek

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W JELENIEJ GÓRZE

1.
Jakub Szmigiel - Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I
2.
Michał Chudzik
3.
Łukasz Hartman
4.
Agnieszka Kałużna-Rudowicz
5.
Jędrzej Barczewski

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W LEGNICY

1.
Artur Waluk - Komisarz Wyborczy w Legnicy
2.
Waldemar Bochenek
3.
Joanna Termena-Maciejewska
4.
Mariola Majer-Świrska
5.
Marek Gramiak

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W WAŁBRZYCHU

1.
Dariusz Maciej Pająk - Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
2.
Sebastian Kowalski
3.
Iwona Jolanta Szwedo
4.
Małgorzata Mróz
5.
Radosław Piotr Florek

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W BYDGOSZCZY

1.
Igor Zgoliński - Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I
2.
Ryszard Owczarzak
3.
Tomasz Adamski
4.
Anna Dziergawka
5.
Mieczysław Feliks Oliwa
6.
Stefan Pietrzak
7.
Sylwia Suska-Obidowska
8.
Bartosz Łapiński

ZAŁĄCZNIK Nr  6

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W TORUNIU

1.
Kazimierz Klugiewicz - Komisarz Wyborczy w Toruniu I
2.
Tomasz Brzezicki
3.
Zbigniew Lewczyk
4.
Wojciech Modrzyński
5.
Jakub Wąwoźny

ZAŁĄCZNIK Nr  7

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 WE WŁOCŁAWKU

1.
Agata Pyrzyńska - Komisarz Wyborczy we Włocławku I
2.
Piotr Kozubowicz
3.
Ewa Felińczak
4.
Dariusz Bracisiewicz
5.
Przemysław Kępiński

ZAŁĄCZNIK Nr  8

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 W LUBLINIE

1.
Marcin Piotr Chałupka - Komisarz Wyborczy w Lublinie I
2.
Agnieszka Maria Jurkowska-Chocyk
3.
Piotr Tadeusz Laguna
4.
Krzysztof Marek Niezgoda
5.
Wiesława Teresa Stelmaszczuk-Taracha
6.
Piotr Telusiewicz

ZAŁĄCZNIK Nr  9

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.
Jerzy Daniluk - Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej
2.
Robert Łukijaniuk
3.
Damian Kossowski
4.
Dorota Domańska
5.
Jolanta Latoch

ZAŁĄCZNIK Nr  10

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 W CHEŁMIE

1.
Katarzyna Zawiślak - Komisarz Wyborczy w Chełmie
2.
Katarzyna Makarzec
3.
Adam Krzak
4.
Robert Wasiewicz
5.
Marek Zugaj

ZAŁĄCZNIK Nr  11

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 W ZAMOŚCIU

1.
Piotr Jan Szafrański - Komisarz Wyborczy w Zamościu I
2.
Ewa Adamiak
3.
Monika Brzezińska-Ożóg
4.
Robert Radzajewski
5.
Andrzej Kurys

ZAŁĄCZNIK Nr  12

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12 W ZIELONEJ GÓRZE

1.
Bogumił Hoszowski - Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I
2.
Robert Stefan Macholak
3.
Rafał Skrzypczak
4.
Monika Zawartowska
5.
Barbara Nowak

ZAŁĄCZNIK Nr  13

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

1.
Robert Artur Mokrzecki - Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim
2.
Joachim Zbigniew Wieliczuk
3.
Jacek Przybylski
4.
Robert Słabuszewski
5.
Tomasz Modzelewski

ZAŁĄCZNIK Nr  14

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14 W ŁODZI

1.
Joanna Pieńkowska - Komisarz Wyborczy w Łodzi I
2.
Katarzyna Marat
3.
Tomasz Szabelski
4.
Elżbieta Jaworska
5.
Jan Kłosowski

ZAŁĄCZNIK Nr  15

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.
Marian Baliński - Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim
2.
Beata Łapińska
3.
Bartłomiej Biegański
4.
Anna Hanus-Klara
5.
Anna Strzelczyk
6.
Jolanta Szczęsna
7.
Aleksandra Szymorek-Wąsek

ZAŁĄCZNIK Nr  16

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16 W SIERADZU

1.
Agata Sobieszek-Krzywieka - Komisarz Wyborczy w Sieradzu I
2.
Tomasz Rafał Kucharski
3.
Teresa Cybulska
4.
Urszula Kurkierewicz
5.
Lilia Ewa Perka

ZAŁĄCZNIK Nr  17

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17 W SKIERNIEWICACH

1.
Mieczysław Humka - Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II
2.
Leszek Steć
3.
Krystyna Dukaczewska
4.
Katarzyna Dziuda
5.
Katarzyna Kranik-Saleh

ZAŁĄCZNIK Nr  18

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 18 W KRAKOWIE

1.
Bartłomiej Migda - Komisarz Wyborczy w Krakowie III
2.
Wojciech Makrela
3.
Dagmara Daniec-Cisło
4.
Iwona Bujak
5.
Zygmunt Drożdżejko
6.
Piotr Kowalski
7.
Maciej Pragłowski
8.
Berenika Rusek
9.
Rafał Sobczuk
10.
Witold Sobejko

ZAŁĄCZNIK Nr  19

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 19 W NOWYM SĄCZU

1.
Piotr Borkowski - Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II
2.
Janusz Przepiorą
3.
Marek Wójcik
4.
Dariusz Rams
5.
Paweł Dominik Cetnarowski

ZAŁĄCZNIK Nr  20

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 20 W TARNOWIE

1.
Katarzyna Joanna Tutaj - Komisarz Wyborczy w Tarnowie I
2.
Przemysław Szpik
3.
Allan Krzysztof Pudłowski
4.
Katarzyna Kinga Brożek
5.
Grzegorz Wojciech Sowiński

ZAŁĄCZNIK Nr  21

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 21 W WARSZAWIE

1.
Rafał Wagner - Komisarz Wyborczy w Warszawie I
2.
Kinga Hulak
3.
Magdalena Baran
4.
Mariusz Belowski
5.
Patrycja Czyżewska
6.
Katarzyna Kisiel
7.
Anna Krawczyk
8.
Tomasz Ładny
9.
Tomasz Niewiadomski
10.
Grażyna Szczęsna-Malowany

ZAŁĄCZNIK Nr  22

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 22 W CIECHANOWIE

1.
Mariusz Waldemar Królikowski - Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I
2.
Paweł Fabisiak
3.
Tomasz Mync
4.
Wacław Dąbkowski
5.
Daniel Mychliński

ZAŁĄCZNIK Nr  23

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 23 W OSTROŁĘCE

1.
Tomasz Deptuła - Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I
2.
Krystyna Kołota
3.
Marcin Korajczyk
4.
Iwona Długoborska
5.
Maciej Mulewski

ZAŁĄCZNIK Nr  24

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 24 W PŁOCKU

1.
Małgorzata Marta Walisiewicz - Komisarz Wyborczy w Płocku II
2.
Edyta Dzielińska
3.
Jacek Leśniak
4.
Małgorzata Zdanowicz
5.
Marian Kuncewicz

ZAŁĄCZNIK Nr  25

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 25 W RADOMIU

1.
Łukasz Kluska - Komisarz Wyborczy w Radomiu I
2.
Joanna Chlebna-Ćwil
3.
Marta Łobodzińska
4.
Przemysław Dziwański
5.
Stanisław Olchowy
6.
Jarosław Wiczkowski

ZAŁĄCZNIK Nr  26

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 26 W SIEDLCACH

1.
Karol Pachnik - Komisarz Wyborczy w Siedlcach I
2.
Konrad Mielcarek
3.
Mirosław Leszczyński
4.
Agnieszka Michalak-Niedziułka
5.
Michał Krawczyk

ZAŁĄCZNIK Nr  27

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W OPOLU

1.
Cezary Obermajer - Komisarz Wyborczy w Opolu I
2.
Joanna Maksymowicz-Szczepańska
3.
Lilianna Krukowska
4.
Adam Szokalski
5.
Krzysztof Turczyński
6.
Remigiusz Drzewiecki

ZAŁĄCZNIK Nr  28

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 28 W RZESZOWIE

1.
Marcin Dudzik - Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I
2.
Beata Bury
3.
Marek Antas
4.
Tomasz Berezowski
5.
Wojciech Dudek
6.
Łukasz Oliwa
7.
Grzegorz Plis

ZAŁĄCZNIK Nr  29

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 29 W KROŚNIE

1.
Kamil Konrad Janiec - Komisarz Wyborczy w Krośnie I
2.
Marek Michał Syrek
3.
Katarzyna Kędzior
4.
Iwona Paczosa-Tatrzańska
5.
Daniel Radwański

ZAŁĄCZNIK Nr  30

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 30 W PRZEMYŚLU

1.
Krzysztof Tryksza - Komisarz Wyborczy w Przemyślu
2.
Grzegorz Dziura
3.
Andrzej Wachowski
4.
Konrad Wąsik
5.
Małgorzata Grzesik-Kulesza
6.
Konrad Kotula

ZAŁĄCZNIK Nr  31

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 31 W TARNOBRZEGU

1.
Katarzyna Bryś-Dywan - Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu
2.
Karolina Barańska
3.
Magdalena Beleik
4.
Monika Jachowska
5.
Karolina Kasprzyk
6.
Tomasz Turbak

ZAŁĄCZNIK Nr  32

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 32 W BIAŁYMSTOKU

1.
Jacek Malinowski - Komisarz Wyborczy w Białymstoku I
2.
Jolanta Korwin-Piotrowska
3.
Sławomir Wołosik
4.
Mirosław Józef Trzaska
5.
Ewa Kołodziej -Dubowska

ZAŁĄCZNIK Nr  33

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 33 W ŁOMŻY

1.
Jan Leszczewski - Komisarz Wyborczy w Łomży
2.
Krzysztof Adamiak
3.
Wiesława Kozikowska
4.
Włodzimierz Wójcicki
5.
Andrzej Kordowski

ZAŁĄCZNIK Nr  34

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 34 W SUWAŁKACH

1.
Maciej Henryk Romotowski - Komisarz Wyborczy w Suwałkach
2.
Jacek Sowul
3.
Ryszard Filipow
4.
Tomasz Uściłko
5.
Beata Sieczkowska

ZAŁĄCZNIK Nr  35

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 35 W GDAŃSKU

1.
Jakub Aleksandrowicz - Komisarz Wyborczy w Gdańsku II
2.
Mariusz Nowicki
3.
Dariusz Kardaś
4.
Julia Kuciel
5.
Katarzyna Macińska
6.
Barbara Nowacka

ZAŁĄCZNIK Nr  36

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 36 W SŁUPSKU

1.
Tomasz Kowalczyk - Komisarz Wyborczy w Słupsku III
2.
Marek Lagut
3.
Justyna Celińska
4.
Anna Prucnal
5.
Ryszard Blencki

ZAŁĄCZNIK Nr  37

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 37 W KATOWICACH

1.
Michał Niedopytalski - Komisarz Wyborczy w Katowicach I
2.
Paweł Wysocki
3.
Mariusz Witkowski
4.
Beata Niedziela-Bujak
5.
Marcin Schmidt
6.
Agata Błachowiak-Kaleta
7.
Łukasz Kołek
8.
Artur Kot
9.
Roman Glos
10.
Piotr Kula
11.
Mariusz Kucharczyk

ZAŁĄCZNIK Nr  38

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 38 W BIELSKU - BIAŁEJ

1.
Ryszard Brygier - Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej I
2.
Natalia Włoch-Kliś
3.
Mariusz Grążawski
4.
Andrzej Trzopek
5.
Beata Hajduga
6.
Joanna Banaś-Paluch
7.
Krzysztof Pabiś
8.
Piotr Stanclik

ZAŁĄCZNIK Nr  39

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 39 W CZĘSTOCHOWIE

1.
Lidia Dudek - Komisarz Wyborczy w Częstochowie I
2.
Agnieszka Pieńkowska-Szekiel
3.
Ewa Reterska
4.
Marek Garlik
5.
Maja Sikora
6.
Karol Dudek

ZAŁĄCZNIK Nr  40

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 40 W KIELCACH

1.
Jan Klocek - Komisarz Wyborczy w Kielcach I
2.
Rafał Adamczyk
3.
Elżbieta Katarzyna Frejowska
4.
Piotr Świerczyński
5.
Grzegorz Fura
6.
Dorota Kaniowska
7.
Jadwiga Szner-Dobrowolska
8.
Dariusz Barczak
9.
Hubert Wicik

ZAŁĄCZNIK Nr  41

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 41 W OLSZTYNIE

1.
Mariusz Stachowiak - Komisarz Wyborczy w Olsztynie I
2.
Tomasz Konopko
3.
Wioletta Rynkiewicz
4.
Tomasz Bulkowski
5.
Arkadiusz Ziarko

ZAŁĄCZNIK Nr  42

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 42 W ELBLĄGU

1.
Arkadiusz Żaczek - Komisarz Wyborczy w Elblągu II
2.
Piotr Żywicki
3.
Rafał Matysiak
4.
Jacek Bryl
5.
Agnieszka Walkowiak
6.
Małgorzata Dulczewska

ZAŁĄCZNIK Nr  43

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 43 W POZNANIU

1.
Krzysztof Józefowicz - Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
2.
Rafał Kwaśnik
3.
Marcin Grabowski
4.
Robert Grześ
5.
Michał Inglot
6.
Agnieszka Marek
7.
Mateusz Przybylak
8.
Anna Mikołajczak

ZAŁĄCZNIK Nr  44

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 44 W KALISZU

1.
Anna Zofia Kry sieka - Komisarz Wyborczy w Kaliszu I
2.
Adam Jan Plichta
3.
Wojciech Kazimierz Vogt
4.
Ireneusz Kawęcki
5.
Michał Włodarek

ZAŁĄCZNIK Nr  45

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 45 W KONINIE

1.
Michał Jankowski - Komisarz Wyborczy w Koninie I
2.
Paweł Myśliński
3.
Piotr Jasnowski
4.
Tomasz Miśkiewicz
5.
Bogdan Radecki
6.
Kinga Śliwińska-Buśkiewicz
7.
Adam Michalak

ZAŁĄCZNIK Nr  46

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 46 W LESZNIE

1.
Marcin Czwojda - Komisarz Wyborczy w Lesznie
2.
Marzena Łukaszewska-Niewrzęda
3.
Ewa Kubacka-Batura
4.
Justyna Małłek-Napierała
5.
Violetta Szurkowska

ZAŁĄCZNIK Nr  47

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 47 W PILE

1.
Roma Dworzańska - Komisarz Wyborczy w Pile II
2.
Daniel Jurkiewicz
3.
Przemysław Okowicki
4.
Piotr Chrzanowski
5.
Kinga Sterczała
6.
Beata Ksiądz

ZAŁĄCZNIK Nr  48

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 48 W SZCZECINIE

1.
Jacek Szreder - Komisarz Wyborczy w Szczecinie I
2.
Anna Sienkiewicz
3.
Marzenna Ernest
4.
Iwona Gdula
5.
Robert Bury
6.
Rafał Lila

ZAŁĄCZNIK Nr  49

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 49 W KOSZALINIE

1.
Marek Mazur - Komisarz Wyborczy w Koszalinie I
2.
Piotr Boguszewski
3.
Marcin Myszka
4.
Robert Kucharski
5.
Marcin Mazur
6.
Przemysław Żmuda
7.
Andrzej Jaracz