Official Gazette

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.67.633 | zarządzenie z dnia 31 października 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.67.631 | postanowienie z dnia 12 września 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.1996.67.630 | uchwała z dnia 30 października 1996 r. | Akt jednorazowy

Umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.

M.P.1996.67.629 | uchwała z dnia 23 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.628 | postanowienie z dnia 4 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.627 | postanowienie z dnia 4 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.66.626 | postanowienie z dnia 2 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.625 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.624 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.623 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.622 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.621 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.620 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.66.619 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.618 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.617 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.66.616 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.66.615 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.66.614 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.613 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.612 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.66.611 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1996.66.610 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.66.609 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.608 | postanowienie z dnia 31 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.66.607 | postanowienie z dnia 31 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.606 | postanowienie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.66.605 | postanowienie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.66.604 | postanowienie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1995 r.

M.P.1996.65.603 | obwieszczenie z dnia 7 października 1996 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1996 r.

M.P.1996.65.602 | zarządzenie z dnia 15 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1996 r.

M.P.1996.65.601 | zarządzenie z dnia 15 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.1996.65.599 | postanowienie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.65.598 | postanowienie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.65.597 | postanowienie z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1996 r.

M.P.1996.64.595 | komunikat z dnia 16 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.1996.64.594 | obwieszczenie z dnia 18 października 1996 r. | Akt utracił moc

Określenie placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych.

M.P.1996.64.592 | zarządzenie z dnia 15 października 1996 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów.

M.P.1996.64.590 | postanowienie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.64.589 | postanowienie z dnia 15 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.64.588 | postanowienie z dnia 15 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.64.587 | postanowienie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1996 r.

M.P.1996.63.586 | komunikat z dnia 15 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1996 r.

M.P.1996.63.585 | komunikat z dnia 15 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1996 r.

M.P.1996.63.584 | obwieszczenie z dnia 15 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1996 r.

M.P.1996.63.583 | obwieszczenie z dnia 15 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1996 r.

M.P.1996.63.582 | obwieszczenie z dnia 14 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1996 r.

M.P.1996.63.581 | obwieszczenie z dnia 14 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Współpraca urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

M.P.1996.63.578 | zarządzenie z dnia 2 października 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.63.577 | postanowienie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.63.576 | postanowienie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.63.575 | postanowienie z dnia 15 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.

M.P.1996.63.574 | zarządzenie z dnia 14 października 1996 r. | Akt indywidualny

Przyznanie dodatkowych środków na poprawę stanu dróg.

M.P.1996.63.573 | rezolucja z dnia 10 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych z roku 1996.

M.P.1996.61.570 | zarządzenie z dnia 30 września 1996 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie okresowych maksymalnych wskaźników wzrostu cen umownych paliw silnikowych produkcji krajowej.

M.P.1996.61.568 | zarządzenie z dnia 8 października 1996 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku akcyzowego od oleju napędowego.

M.P.1996.61.567 | zarządzenie z dnia 8 października 1996 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1997 r.

M.P.1996.60.566 | obwieszczenie z dnia 25 września 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie czasu pracy i wypoczynku personelu latającego.

M.P.1996.60.565 | zarządzenie z dnia 2 października 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.60.564 | postanowienie z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1996.60.563 | postanowienie z dnia 3 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.60.562 | postanowienie z dnia 3 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1996.60.561 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.60.560 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1996.60.559 | zarządzenie z dnia 1 października 1996 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1996.60.558 | zarządzenie z dnia 30 września 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie upadłości Stoczni Gdańskiej.

M.P.1996.60.557 | uchwała z dnia 27 września 1996 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

M.P.1996.59.555 | zarządzenie z dnia 23 września 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1996.59.553 | zarządzenie z dnia 20 września 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.59.552 | postanowienie z dnia 3 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.551 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.550 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.58.549 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.58.548 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.58.547 | postanowienie z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.546 | postanowienie z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.545 | postanowienie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.544 | postanowienie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny