Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2001.20.322

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 czerwca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 70/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pajączkowski Jerzy,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki, za działalność społeczną i charytatywną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Gościmski Januariusz Franciszek, 3. Praśniewski Leonard, 4. Rynkiewicz Jan Stanisław, 5. Wierzbowski Mirosław Jerzy.