Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2001.19.318

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2001 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 65/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej i działalności wydawniczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Cieśliński Zbigniew Czesław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Pilarski Józef,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kiedrowski Janusz Roman, 4. Stachowski Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Zakryś Leon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bonk Feliks Aleksander, 7. Rytlewski Kazimierz, 8. Ziegert Stanisław,

za zasługi w pracy artystycznej oraz działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Drążek Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz Toruńskiego Towarzystwa Kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Rosiak Marek Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Słowiańskiej Mniejszości Narodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Grygorowicz Aleksander, 12. Zin Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Czerwacki Eugeniusz, 14. Ignatiuk Jerzy, 15. ks. Kaczan Jan, 16. Nikitorowicz Aleksander, 17. Pachwicewicz Raisa, 18. Rusaczyk Tamara, 19. Siemieniuk Eugeniusz, 20. Smyk Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Morkowski Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Gołdyka Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Małek Urszula, 24. Pędziwiatr Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Jakubowska-Drzewiecka Teresa,

obywatel Wielkiej Brytanii

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

26. mjr Keast Francis.