Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2001.21.330

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 maja 2001 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

nr Z. 110-37-2001

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Tomasza KOZŁOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Pakistanu.