Monitor Polski

M.P.2001.22.374

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lipca 2001 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

nr Z. 110-47-2001

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję, z dniem 15 sierpnia 2001 r., Pana Marcina RYBICKIEGO ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu.