Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2001.19.316

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 6 kwietnia 2001 r.
o nadaniu odznaczenia.

Rej. 64/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), za zasługi na rzecz ochrony mienia i bezpieczeństwa publicznego, za działalność społeczną, odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Jan Czesław Walczak.