Powołanie w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.2001.21.332

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2001 r.
o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

nr 113-5-01

Na podstawie art. 36 ust. 3 i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) powołuję w skład Państwowej Komisji Wyborczej Pana Ferdynanda RYMARZA, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.