Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2001.18.302

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 kwietnia 2001 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 59/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Kanady:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Wyczyński Paweł,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Bereznicki Józef Stanisław,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Muszyński Antoni, 4. Ozdoba Stefan,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Potocki Zygmunt Władysław,

za zasługi w działalności polonijnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Domaradzki Marek, 7. Jacek Alina Helena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Twarog Julian,

za zasługi w organizowaniu pomocy medycznej polskim placówkom służby zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Cieslak Zenon.