Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2001.21.342

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2001 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 88/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Wojewody Wielkopolskiego, za zasługi w działalności na rzecz środowiska lokalnego, za pracę społeczną odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Matczak Józef Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Miller Jan Jakub, 3. Lichawski Andrzej.