Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2001.21.339

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 79/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Prezesa Rady Ministrów zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Karczewski Witold Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Giergiel Józef Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Pytko Stanisław Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kołakowska Anna Zofia, 5. Wróbel Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Bahr Antoni, 7. Kolenda Zygmunt Szymon, 8. Lebensztejn Lech Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Kurpiowska-Michalska Róża Teresa, 10. Rejczak Mirosław Jan,

za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Małdyk Henryka, 12. Ryżewski Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Chwalińska-Sadowska Hanna, 14. Filipowicz-Sosnowska Anna Maria, 15. Romicka Anna Maria,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Dąbrowski Zdzisław Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Gęsicki Jan, 18. Michałek Czesław, 19. Najsztub Jan, 20. Tuziński Włodzimierz Franciszek, 21. Wroński Zdzisław,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Kaczmarczyk Kazimierz, 23. Mokwiński Jan, 24. Pająk Tadeusz Jan, 25. Regulski Jerzy, 26. Żwan Edmund,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Ćwiczyński Edward, 28. Schabowski Stanisław Kazimierz, 29. Staszowski Stefan,

za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości, za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

30. Więckowski Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. Chełkowski Stanisław Jan, 32. Kołodziejczyk Tadeusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowej i w działalności społecznej na rzecz rozwoju leśnictwa i przemysłu drzewnego

33. Dzbeński Witold Stanisław,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej

34. Missol Witold,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

35. Josicz Edmund Marian,

za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa

36. Wysocki Karol Jerzy,

za wybitne zasługi dla rozwoju sportu i kultury fizycznej

37. Kowalik Zygmunt,

za wybitne zasługi w dziedzinie fotografii artystycznej

38. Haneman Eugeniusz Walerian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym:

39. Karcz Krystyna, 40. Kłaput Wacław Józef, 41. Nurkowska Agnieszka, 42. Wojciechowska Iwona Mirosława,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

43. Bartuzel-Malinowska Teresa Kazimiera, 44. Zdrojewska Irena,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kinematografii:

45. Rekłajtis Włodzimierz Ludwik, 46. Urbański Stanisław,

za wybitne zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa i czytelnictwa

47. Korocińska Eugenia,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

48. Pikuła Mieczysław Walenty.