Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2001.18.301

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 marca 2001 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 57/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej, a szczególnie za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zabytków Krakowa:

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Chrzanowski Tadeusz Bonifacy,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Guzik Barbara Janina, 3. Zbijewska Krystyna Maria,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Rydel Maria Bronisława,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Pakuła Jan, 6. Styczyński Zdzisław Stefan,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Herbeć Beata, 8. Kurowski Zdzisław, 9. Martyniuk-Gryz Irena Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Chramęga Romuald, 11. Karnas Zbigniew Andrzej, 12. Przewoźny Eugeniusz, 13. Woźniak Bogumiła Maria,

za wybitne zasługi w działalności społecznej w Polskim Związku Łowieckim

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Mordzak Benedykt,

za zasługi w działalności społecznej w Polskim Związku Łowieckim:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Smoliński Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Afeltowicz Wojciech Jan,

za wybitne zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwoju samorządu regionalnego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Ryński Andrzej Wiesław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowy nowoczesnego systemu bankowego w Polsce:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Hildebrand-Wrzesień Stanisława Teresa, 19. Wolski Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Jeziolowicz Norbert, 21. Piórkowska Elżbieta Maria, 22. Rybaczewski Wiesław Antoni, 23. Walczewska Mariola, 24. Wiśniewski Przemysław, 25. Zygierewicz Mariusz Adam,

za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu szklarskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Borowski Stanisław,

za zasługi dla rozwoju przemysłu szklarskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Dziura Adam,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Zapała Jarosław Paweł.