Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2017.1293 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2017.1300 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.1308 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.1301 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Dz.U.2020.2244 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia".

Dz.U.2017.1290 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Minimalna łączna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Dz.U.2017.1248 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Dz.U.2017.1271 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Kontrola ośrodków szkolenia kierowców.

Dz.U.2017.1324 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Kontrola wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Dz.U.2017.1325 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dz.U.2017.1251 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Specjalny obszar ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106).

Dz.U.2017.1417 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem".

Dz.U.2017.1292 | ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Dz.U.2017.1202 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Dz.U.2017.1416 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1595 | ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem.

Dz.U.2017.1236 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze sport.

Dz.U.2017.1268 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 35/15.

Dz.U.2017.1243 | wyrok z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Dz.U.2017.1250 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.1340 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Oznakowanie pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2019.120 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/15.

Dz.U.2017.1213 | wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/17.

Dz.U.2017.1183 | wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 124/15.

Dz.U.2017.1214 | wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.1234 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.1235 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.1275 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2017.1244 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Dz.U.2017.1247 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Polskiej Agencji Antydopingowej.

Dz.U.2017.1256 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dz.U.2017.1225 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej.

Dz.U.2017.1266 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2017.1270 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dz.U.2017.1349 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.

Dz.U.2020.1825 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2017.1182 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.

Dz.U.2017.1239 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2020.857 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

Dz.U.2017.1154 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposób jej wypełniania.

Dz.U.2019.1339 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Towary, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

Dz.U.2017.1178 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

Dz.U.2017.1156 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc