Law Journal

Specjalny obszar ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027).

Dz.U.2017.1365 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044).

Dz.U.2017.1362 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Krynica (PLH120039).

Dz.U.2017.1359 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036).

Dz.U.2017.1363 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dz.U.2020.830 t.j. | ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o obligacjach.

Dz.U.2017.1199 | ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Dz.U.2017.1238 | ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dz.U.2017.1370 | ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2017.1193 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Niepowtarzalne oznakowanie, sposób oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.2017.1104 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.

Dz.U.2017.1152 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej.

Dz.U.2017.1151 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Dz.U.2017.1116 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady do Spraw Repatriacji.

Dz.U.2017.1085 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wysokość wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym.

Dz.U.2017.1088 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wysokość wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Dz.U.2017.1087 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 3/17.

Dz.U.2017.1134 | wyrok z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.1167 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054).

Dz.U.2017.1175 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Biała (PLH220016).

Dz.U.2017.1207 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH220045).

Dz.U.2017.1187 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Hopowo (PLH220010).

Dz.U.2017.1186 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Orle (PLH220019).

Dz.U.2017.1185 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032).

Dz.U.2017.1326 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030).

Dz.U.2017.1208 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Waćmierz (PLH220031).

Dz.U.2017.1188 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Dz.U.2017.1081 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

Dz.U.2017.1102 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Dz.U.2017.1083 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Dz.U.2017.1069 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Dz.U.2017.1135 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych.

Dz.U.2017.1103 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2017.1035 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Spis wyborców przebywających za granicą.

Dz.U.2017.1130 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2017.1101 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dz.U.2021.704 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 maja 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.U.2017.1076 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Dz.U.2017.1125 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Krajowe zezwolenie generalne.

Dz.U.2017.1045 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2017.1019 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dz.U.2019.1591 t.j. | ustawa z dnia 25 maja 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ubezpieczenie przewoźnika kolejowego

Dz.U.2017.1033 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych.

Dz.U.2017.1124 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyższa waga ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach.

Dz.U.2017.1068 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzory dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia.

Dz.U.2017.1064 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2017.1075 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2017.1237 | ustawa z dnia 25 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rybołówstwie morskim.

Dz.U.2017.1273 | ustawa z dnia 25 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1215 | ustawa z dnia 25 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.1082 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Dz.U.2017.1044 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2017 r. | Akt jednorazowy