Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.789

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1085, z późn. zm. 1 ) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ODMIANY KUKURYDZY MON 810, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

1.
Aliacan BT
2.
Anjou 277 YG
3.
Anjou 285 BT
4.
Anjou387YG
5.
Antiss YG
6.
Aristis BT
7.
Artvin YG
8.
Aspen YG
9.
Asteri YG
10.
Asturial BT
11.
Atall YG
12.
Avirro YG
13.
Azema YG
14.
Bacila
15.
Beles Sur
16.
Benazir YG
17.
Benji YG
18.
Berdun YG
19.
Bergxxon YG
20.
Bolea YG
21.
Bolsa
22.
Bowen YG
23.
Campero BT
24.
Carella YG
25.
Carleta YG
26.
Chacan YG
27.
Codisco YG
28.
Consuelo YG
29.
Coretta YG
30.
Coxximo YG
31.
Crazi YG
32.
Cuartal BT
33.
Cyrico YG
34.
DK 513
35.
DKC2950YG
36.
DKC2961 YG
37.
DKC3350 YG
38.
DKC3421YG
39.
DKC3477 YG
40.
DKC3512 YG
41.
DKC3872YG
42.
DKC3946YG
43.
DKC4251YG
44.
DKC4373YG
45.
DKC4442YG
46.
DKC4491 YG
47.
DKC4557YG
48.
DKC4591 YG
49.
DKC4627YG
50.
DKC4687YG
51.
DKC4740YG
52.
DKC4779YG
53.
DKC4796YG
54.
DKC4890 YG
55.
DKC4968YG
56.
DKC5018YG
57.
DKC5032YG
58.
DKC5051YG
59.
DKC5144YG
60.
DKC5175 YG
61.
DKC5277 YG
62.
DKC5320
63.
DKC5502 YG
64.
DKC5543YG
65.
DKC5590 YG
66.
DKC5671YG
67.
DKC5740YG
68.
DKC5741YG
69.
DKC5784YG
70.
DKC6041YG
71.
DKC6090 YG
72.
DKC6125YG
73.
DKC6351YG
74.
DKC6364YG
75.
DKC6419YG
76.
DKC6451YG
77.
DKC6531YG
78.
DKC6550
79.
DKC6575
80.
DKC6631YG
81.
DKC6664YG
82.
DKC6667YG
83.
DKC6678YG
84.
DKC6718YG
85.
DKC6729YG
86.
DKC6761YG
87.
DKC6844YG
88.
DKC6877YG
89.
Ebony YG
90.
EG5411KDDZ
91.
EG6104KDDZ
92.
EG6510KDDZ
93.
EH6206KDDZ
94.
EL6515KDDZ
95.
Elba YG
96.
Elgina
97.
ES Archipel YG
98.
ES Bama YG
99.
ES Cajou YG
100.
ES Cocarde YG
101.
ES Dalia YG
102.
ES Imperial YG
103.
ES Limes YG
104.
ES Manade YG
105.
ES Mayoral YG
106.
ES Motocross YG
107.
ES Paolis YG
108.
ES Radiant YG
109.
ES Zodiac YG
110.
Esquadrille YG
111.
Estrada
112.
Eurostar YG
113.
Evolia YG
114.
Foggia
115.
Friedrixx YG
116.
Galexx YG
117.
Gambier BT
118.
Helen BT
119.
Hexxer YG
120.
Ixabel YG
121.
Jaral BT
122.
Kaifus YG
123.
Kalendula YG
124.
Kalfas YG
125.
Kameos
126.
Kaper YG
127.
Karas YG
128.
Karter YG
129.
Kayras YG
130.
Kelindos YG
131.
Keridos YG
132.
Klimt YG
133.
Koffi YG
134.
Kolumnas YG
135.
Kompromis YG
136.
Kontigos YG
137.
Kontras YG
138.
Korreos YG
139.
Kotoxx
140.
Koxx YG
141.
Koxxma
142.
Krabas YG
143.
Kuratus
144.
Kvalitas YG
145.
KWS 6471 YG
146.
KWS Kefieros YG
147.
KWS Keiya YG
148.
KWS Kendras YG
149.
KWS4565 YG
150.
KXA5491
151.
Lampard YG
152.
Lazixx
153.
Leonidas YG
154.
Lesaka YG
155.
Levance YG
156.
Lévina
157.
LG2447BT
158.
LG30395YG
159.
LG30490YG
160.
LG30601 YG
161.
LG30607YG
162.
LG30617 YG
163.
LG30690 YG
164.
LG30707YG
165.
LG30712YG
166.
LG31710 YG
167.
LG3233 YG
168.
LG3330YG
169.
LG3355YG
170.
LG3363YG
171.
LG3385YG
172.
LG3410YG
173.
LG3475YG
174.
LG3540 YG
175.
LG3711 YG
176.
Luson BT
177.
Lynxx YG
178.
Maggi YG
179.
MAS 29YG
180.
MAS 34YG
181.
MAS 45YG
182.
MAS 50YG
183.
MAS 52YG
184.
MAS 57YG
185.
MAS 58YG
186.
MAS 60YG
187.
MAS 62YG
188.
MAS 65YG
189.
Miloxan YG
190.
Monumental YG
191.
NE6284KDDZ
192.
Nexxos YG
193.
Novelis
194.
Nystar YG
195.
Olimpica
196.
Oxxygen YG
197.
P0216Y
198.
P0222Y
199.
P0312Y
200.
P0423Y
201.
P0725Y
202.
P0837Y
203.
P0900Y
204.
P0933Y
205.
P1049Y
206.
P1223Y
207.
P1524Y
208.
P1535Y
209.
P1547Y
210.
P1570Y
211.
P1574Y
212.
P1758Y
213.
P1921Y
214.
P1929Y
215.
P2105Y
216.
P8000Y
217.
P9000Y
218.
P9241Y
219.
P9400Y
220.
P9494Y
221.
Phileaxx YG
222.
Plácido YG
223.
Poboa YG
224.
Poncho YG
225.
Portbou YG
226.
Portofino YG
227.
PR31D21
228.
PR31D61
229.
PR31N28
230.
PR31P43
231.
PR32D80
232.
PR32G49
233.
PR32K62
234.
PR32P27
235.
PR32R43
236.
PR32T86
237.
PR32W04
238.
PR33B51
239.
PR33D48
240.
PR33P67
241.
PR33P80
242.
PR33T60
243.
PR33W86
244.
PR33Y72
245.
PR34A27
246.
PR34N23
247.
PR34N44
248.
PR34P86
249.
PR35A56
250.
PR35F39
251.
PR35P13
252.
PR35T11
253.
PR35Y69
254.
PR36B09
255.
PR36D81
256.
PR36G13
257.
PR36K64
258.
PR36R11
259.
PR36V56
260.
PR36V78
261.
PR37D22
262.
PR37F81
263.
PR37K93
264.
PR37N02
265.
PR37Y20
266.
PR38A25
267.
PR38A76
268.
PR38B43
269.
PR38F71
270.
PR38N91
271.
PR38V11
272.
PR38V34
273.
PR39D24
274.
PR39D82
275.
PR39F56
276.
PR39T47
277.
PR39V17
278.
Prisio YG
279.
Protect
280.
Reboxx YG
281.
Remixx
282.
Riglos BT
283.
Rixxer YG
284.
Rocco YG
285.
Roxxane YG
286.
Roxxy YG
287.
Rugbyxx YG
288.
Seiddi YG
289.
SF1035T
290.
SF1036T
291.
SF1112T
292.
SF4701T
293.
Shexxpir YG
294.
Shopy YG
295.
Tabala YG
296.
Talca YG
297.
Taxxoa YG
298.
Texxan
299.
Texxel YG
300.
Tixxus YG
301.
Tonic YG
302.
Tramway
303.
Tyrexx YG
304.
Ulyxxe YG
305.
Vacoas YG
306.
Vaxxem
307.
Venici YG
308.
Vivani YG
309.
X13M174Y
310.
Yangxi YG
311.
Yogi YG
312.
Zoom YG
313.
54YG
314.
69YG
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 688, z 2016 r. poz. 582, z 2017 r. poz. 830, z 2018 r. poz. 781, z 2019 r. poz. 1047 oraz z 2020 r. poz. 675.