Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Dz.U.2017.1053 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Licencja i świadectwa kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

Dz.U.2020.1124 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Boćki w województwie podlaskim.

Dz.U.2017.996 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka.

Dz.U.2017.1155 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób oraz zakres archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.

Dz.U.2017.1018 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie systemu płatności.

Dz.U.2017.1060 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Dz.U.2017.1002 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Ocena tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego.

Dz.U.2017.1048 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Podział rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów".

Dz.U.2017.1009 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Dz.U.2017.1026 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

Dz.U.2017.1039 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku.

Dz.U.2017.994 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 49/13.

Dz.U.2017.980 | wyrok z dnia 12 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2017.947 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny.

Dz.U.2020.1415 t.j. | ustawa z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Bagno i Jezioro Ciemino (PLH320036).

Dz.U.2017.1098 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001).

Dz.U.2017.1095 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Wukśniki (PLH280038).

Dz.U.2017.1093 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Mirosławiec (PLH320045).

Dz.U.2017.1145 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Niecka Skaliska (PLH280049).

Dz.U.2017.1157 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050).

Dz.U.2017.1094 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Sieraków (PLH300013).

Dz.U.2017.1077 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Rzecińskie (PLH300019).

Dz.U.2017.1079 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002).

Dz.U.2017.1253 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033).

Dz.U.2017.1072 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym.

Dz.U.2017.977 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie przyrody.

Dz.U.2017.1074 | ustawa z dnia 11 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie schematu płatniczego.

Dz.U.2017.995 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Kontrola celno-skarbowa niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2020.262 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim.

Dz.U.2017.913 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy.

Dz.U.2017.967 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2017.946 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Minimalne wymagania dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów.

Dz.U.2017.956 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjno-porządkowy ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów.

Dz.U.2017.940 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zamknięć urzędowych.

Dz.U.2017.950 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Akademia Świętego Mikołaja".

Dz.U.2017.987 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt indywidualny