Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2018.1518 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029).

Dz.U.2018.1517 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1515 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Quebec-Polska. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym. Quebec.2015.06.03.

Dz.U.2018.1511 | umowa międzynarodowa z dnia 3 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1507 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o własności lokali.

Dz.U.2018.1506 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035).

Dz.U.2018.1504 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Dz.U.2018.1502 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2018.1501 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dokumenty, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej.

Dz.U.2018.1500 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1499 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.2018.1490 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2018.1489 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

Dz.U.2018.1488 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zgłoszenia przewozu towarów.

Dz.U.2018.1487 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2018.1484 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1481 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1479 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

Dz.U.2018.1477 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1467 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Sprawozdania z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego.

Dz.U.2018.1465 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Dz.U.2018.1464 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Koszty związane z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Dz.U.2018.1462 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Dz.U.2018.1461 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.

Dz.U.2018.1460 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.2018.1456 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym.

Dz.U.2018.1455 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Dz.U.2018.1448 t.j. | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052).

Dz.U.2018.1447 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Dz.U.2018.1444 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1443 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017).

Dz.U.2018.1442 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych.

Dz.U.2018.1441 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2018.1439 t.j. | ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania dotyczące gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2018.1432 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Towary, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Dz.U.2018.1427 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018.

Dz.U.2018.1426 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1425 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Dz.U.2018.1424 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dz.U.2018.1422 t.j. | ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.2018.1416 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Dz.U.2018.1400 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2018.1399 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dz.U.2018.1397 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy