Law Journal

Zakres działania i organizacja Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Dz.U.1950.58.530 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie budownictwa.

Dz.U.1950.58.529 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

Dz.U.1950.58.527 | ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw krakowskiego i katowickiego.

Dz.U.1950.58.526 | ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na okres od 1 stycznia do 31 marca 1951 r.

Dz.U.1950.58.525 | ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Organizacja władz i instytucji w dziedzinie budownictwa.

Dz.U.1950.58.523 | ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Urząd Ministra Przemysłu Chemicznego.

Dz.U.1950.58.522 | ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Obrona pokoju.

Dz.U.1950.58.521 | ustawa z dnia 29 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przy organizacji, zakładaniu i prowadzeniu katastru gruntowego i budynkowego.

Dz.U.1950.57.520 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Dodatek za noszenie broni dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1950.57.518 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie katedr w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie.

Dz.U.1950.57.517 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1950.57.516 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1950 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie gminy Wilamowice.

Dz.U.1950.57.515 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy Dziedzice, zmiana granic niektórych gmin oraz nadanie ustroju miejskiego gminie Czechowice.

Dz.U.1950.57.514 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Góra i Namysłów.

Dz.U.1950.57.513 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Grybowa.

Dz.U.1950.57.512 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów tureckiego w województwie poznańskim i sieradzkiego w województwie łódzkim.

Dz.U.1950.57.511 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatu babimojskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego oraz zmiana nazwy powiatu babimojskiego.

Dz.U.1950.57.510 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Wałbrzycha i Wrocławia.

Dz.U.1950.57.509 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Krakowa.

Dz.U.1950.57.508 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu miejskiego z obszaru miasta Rybnika i zmiana jego granic.

Dz.U.1950.57.507 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Ulgi w podatku gruntowym za rok 1950 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.

Dz.U.1950.56.505 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: ordynacja telefoniczna.

Dz.U.1950.56.504 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1950 r. | Akt jednorazowy

Postanowienia o karach umownych w umowach planowych o dostawę towarów.

Dz.U.1950.55.502 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Zasiłki osiedleńcze oraz zwrot kosztów przeniesienia fachowych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1950.55.501 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu.

Dz.U.1950.55.499 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.

Dz.U.1950.55.498 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.

Dz.U.1950.55.497 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Dostosowanie sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i zniesienie sądów zbędnych.

Dz.U.1950.54.496 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie norm ilościowych lekarzy i położnych.

Dz.U.1950.54.495 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1950 r. | Akt jednorazowy

Rejestr spółdzielni.

Dz.U.1950.54.494 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o rejestrze handlowym.

Dz.U.1950.54.493 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1950 r. | Akt jednorazowy

Organizacja, skład i sposób postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych.

Dz.U.1950.54.492 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe ulgowe przepisy budowlane.

Dz.U.1950.53.487 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Przywrócenie obowiązku przyjmowania butelek po wyrobach Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1950.53.486 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1950 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia z dnia 25 listopada 1947 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym.

Dz.U.1950.53.485 | rozporządzenie z dnia 26 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Organizacja państwowych komisji arbitrażowych i tryb postępowania arbitrażowego.

Dz.U.1950.53.484 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w dekrecie o zmianie dekretu o opłacie skarbowej.

Dz.U.1950.52.483 | obwieszczenie z dnia 24 listopada 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.

Dz.U.1950.52.480 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1950 r. | Akt jednorazowy

Stemplowanie sposobem graficznym losów loterii fantowych.

Dz.U.1950.51.478 | rozporządzenie z dnia 31 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców.

Dz.U.1950.51.477 | rozporządzenie z dnia 25 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zgłaszania mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy.

Dz.U.1950.51.476 | rozporządzenie z dnia 25 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek pracy techników i uprawnionych techników dentystycznych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U.1950.51.473 | rozporządzenie z dnia 18 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy prawa o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.1950.51.468 | ustawa z dnia 28 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku.

Dz.U.1950.50.464 | rozporządzenie z dnia 19 października 1950 r. | Akt obowiązujący

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Warszawie.

Dz.U.1950.50.463 | rozporządzenie z dnia 18 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Określenie stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.

Dz.U.1950.50.461 | rozporządzenie z dnia 28 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana systemu pieniężnego.

Dz.U.1950.50.459 | ustawa z dnia 28 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zawód lekarza.

Dz.U.1950.50.458 | ustawa z dnia 28 października 1950 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych.

Dz.U.1950.49.456 | rozporządzenie z dnia 21 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o podatku od nabycia praw majątkowych.

Dz.U.1950.49.454 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o opłacie skarbowej.

Dz.U.1950.49.453 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Zobowiązania podatkowe.

Dz.U.1950.49.452 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o postępowaniu podatkowym.

Dz.U.1950.49.451 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Podatek obrotowy.

Dz.U.1950.49.449 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o państwowym gospodarstwie leśnym.

Dz.U.1950.49.448 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie sądom powszechnym spraw w zakresie sądownictwa pracy.

Dz.U.1950.49.446 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt utracił moc

Należności świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.

Dz.U.1950.49.445 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Akademii Handlowej w Poznaniu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu.

Dz.U.1950.49.444 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Akademii Handlowej w Krakowie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie.

Dz.U.1950.49.443 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt obowiązujący

Zm.: dekret o najmie lokali.

Dz.U.1950.49.442 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt jednorazowy

Szkolnictwo rolnicze.

Dz.U.1950.49.441 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt utracił moc

Urząd Dozoru Technicznego.

Dz.U.1950.49.440 | dekret z dnia 26 października 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów olkuskiego w województwie krakowskim i zawierciańskiego w województwie katowickim.

Dz.U.1950.48.437 | rozporządzenie z dnia 14 października 1950 r. | Akt utracił moc