Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.45.284

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 sierpnia 1965 r.
w sprawie przystąpienia Danii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 42 ust. 5 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238), został złożony przez Rząd Danii dnia 28 czerwca 1965 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia do powyższej konwencji wraz z protokołem.