Law Journal

Tryb postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1950/51.

Dz.U.1950.22.196 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie absolwentów szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości na wydziały prawne szkół wyższych.

Dz.U.1950.22.195 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Urzędowe badanie co do włośni dzików i świń.

Dz.U.1950.22.194 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie złomem artykułów ściernych.

Dz.U.1950.22.193 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie złomem wyrobów ogniotrwałych.

Dz.U.1950.22.192 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Uznanie "Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - (TWP)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1950.22.191 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1950 r. | Akt utracił moc

Przekazanie do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.

Dz.U.1950.22.189 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1950 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Finansów i zmiana zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Dz.U.1950.22.188 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Gnieźnie i we Wrześni.

Dz.U.1950.21.187 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1950 r. | Akt utracił moc

Rejestracja administracyjna statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.1950.21.186 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Drogowego Funduszu Pożyczkowego.

Dz.U.1950.21.185 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek.

Dz.U.1950.21.184 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa dewizowe i skarbowe.

Dz.U.1950.21.183 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zgłaszanie zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców.

Dz.U.1950.21.182 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki.

Dz.U.1950.21.181 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Umowy planowe w gospodarce socjalistycznej.

Dz.U.1950.21.180 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Narodowy plan gospodarczy na rok 1950.

Dz.U.1950.21.179 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Wyrób i obrót antybiotyków.

Dz.U.1950.20.177 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie katedry chemii ogólnej na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

Dz.U.1950.20.176 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Właściwość sądów polskich w niektórych sprawach o rozwód.

Dz.U.1950.20.175 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Skrócony czas pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach.

Dz.U.1950.20.174 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Wyścigi konne.

Dz.U.1950.20.173 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zniesienie opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.

Dz.U.1950.20.172 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o ubezpieczeniu rodzinnym.

Dz.U.1950.20.170 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o odpowiedzialności i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym.

Dz.U.1950.20.169 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie przez Boliwię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w New Yorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1950.19.167 | oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1950 r. | Akt jednorazowy

Wypowiedzenie przez Czechosłowację Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.

Dz.U.1950.19.166 | oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1950 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Łobżenicy.

Dz.U.1950.19.164 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Rozpoczęcie działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Warszawie, Katowicach i Łodzi.

Dz.U.1950.19.163 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1950.19.162 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie agend oraz aktywów i pasywów rachunku polskiego niektórych komunalnych kas oszczędności.

Dz.U.1950.19.160 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie ubezpieczenia rodzinnego do pracowników rolnych.

Dz.U.1950.19.159 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dnia 1 maja świętem państwowym.

Dz.U.1950.19.157 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. | Akt obowiązujący

Zmiany organizacyjne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Dz.U.1950.18.155 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1950.18.154 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Określenie zawodów i specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników.

Dz.U.1950.18.153 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zakaz uboju zwierząt hodowlanych.

Dz.U.1950.18.152 | ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż ruchomości zajętych w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Dz.U.1950.17.151 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

Dz.U.1950.17.150 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Dz.U.1950.17.149 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Uznanie uprawnień, nabytych w zagranicznych instytucjach ubezpieczenia społecznego.

Dz.U.1950.17.148 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Terminy do składania egzaminów przez absolwentów wydziałów lekarskich Akademii Medycznych.

Dz.U.1950.17.147 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika.

Dz.U.1950.17.146 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Nadzór państwowy nad ogrodami zoologicznymi.

Dz.U.1950.17.142 | ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Nabywanie uprawnień pomocnika aptekarskiego.

Dz.U.1950.17.141 | ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Dz.U.1950.17.139 | ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. | Akt obowiązujący

Ustawa skarbowa na rok 1950.

Dz.U.1950.16.138 | ustawa z dnia 7 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Konwencja w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami. Praga.1949.01.22.

Dz.U.1950.15.135 | umowa międzynarodowa z dnia 22 stycznia 1949 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1950.14.133 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1950 r. | Akt obowiązujący

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.

Dz.U.1950.14.132 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Terenowe organy jednolitej władzy państwowej.

Dz.U.1950.14.130 | ustawa z dnia 20 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: Ustawa Konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1950.14.129 | ustawa konstytucyjna z dnia 20 marca 1950 r. | Akt jednorazowy

Czas pracy w sobotę pracowników zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni.

Dz.U.1950.13.128 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Organizacja Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Dz.U.1950.13.127 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza.

Dz.U.1950.13.126 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.

Dz.U.1950.13.125 | ustawa z dnia 20 marca 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dz.U.1950.13.123 | ustawa z dnia 20 marca 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Dz.U.1950.13.122 | ustawa z dnia 20 marca 1950 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Brodnicy, Chełmnie, Grudziądzu i Świeciu.

Dz.U.1950.12.121 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Unormowanie wyrobu i obrotu przetworami mięsnymi.

Dz.U.1950.12.120 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1950.12.119 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1950 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1950 r.

Dz.U.1950.12.118 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów prawa probierczego.

Dz.U.1950.12.117 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy prawa karnego skarbowego.

Dz.U.1950.12.116 | ustawa z dnia 7 marca 1950 r. | Akt jednorazowy

Rumunia-Polska. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Bukareszt.1949.01.26.

Dz.U.1950.11.114 | umowa międzynarodowa z dnia 26 stycznia 1949 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Warszawa.1949.05.16.

Dz.U.1950.11.112 | umowa międzynarodowa z dnia 16 maja 1949 r. | Akt obowiązujący

Obrót i gospodarowanie złomem wyrobów ogniotrwałych.

Dz.U.1950.10.110 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Obrót i gospodarowanie złomem artykułów ściernych.

Dz.U.1950.10.109 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1950 r. | Akt utracił moc

Planowe zatrudnianie absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Dz.U.1950.10.106 | ustawa z dnia 7 marca 1950 r. | Akt utracił moc