Law Journal

Konwencja dotycząca Światowej Organizacji Meteorologicznej. Waszyngton.1947.10.11.

Dz.U.1951.11.85 | umowa międzynarodowa z dnia 11 października 1947 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 62) w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym. Genewa.1937.06.23.

Dz.U.1951.11.83 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1937 r. | Akt obowiązujący

Europejska Konwencja Radiofoniczna. Plan kopenhaski i Protokół końcowy. Kopenhaga.1948.09.15.

Dz.U.1951.11.81 | umowa międzynarodowa z dnia 15 września 1948 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Krośnie.

Dz.U.1951.10.80 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Koszty utrzymania osób umieszczonych w zakładach poprawczych.

Dz.U.1951.10.78 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie rolniczym spółdzielniom produkcyjnym nieruchomości rolnych, stanowiących własność Państwa.

Dz.U.1951.10.77 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Budynki i lokale nowowybudowane lub odbudowane.

Dz.U.1951.10.75 | ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Podatek od nabycia praw majątkowych.

Dz.U.1951.9.74 t.j. | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1951.9.73 t.j. | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1951.9.72 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.U.1951.9.70 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Reglamentacja złomu i innych odpadków metali nieżelaznych.

Dz.U.1951.9.69 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zaokrąglenie sum w przepisach o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1951.9.68 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie szkodników zbożowo-mącznych.

Dz.U.1951.8.67 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne na wydziałach humanistycznych w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.8.66 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Siedziba Sądu Powiatowego w Pyrzycach.

Dz.U.1951.8.65 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Ulgi w podatku od lokali.

Dz.U.1951.8.63 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Pomoc lekarska dla żołnierzy i ich rodzin.

Dz.U.1951.8.62 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania organów kontroli i rewizji finansowej.

Dz.U.1951.8.61 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".

Dz.U.1951.7.59 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Uposażenie i automatyczne przechodzenie nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Dz.U.1951.7.58 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Stopień magistra dla absolwentów byłej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

Dz.U.1951.6.57 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zakładanie w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.

Dz.U.1951.6.54 | ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Państwowej Rady Komunikacyjnej.

Dz.U.1951.6.52 | ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Organizacja katedr w szkołach wyższych.

Dz.U.1951.5.51 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne na Politechnikach: Łódzkiej, Wrocławskiej, Warszawskiej i Śląskiej w Gliwicach.

Dz.U.1951.5.50 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie kierunku studiów dziennikarskich na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim.

Dz.U.1951.5.49 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.5.47 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.5.46 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Przemianowanie katedr na Politechnice Wrocławskiej.

Dz.U.1951.5.44 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dz.U.1951.5.43 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U.1951.5.42 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Należności ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz kary porządkowe na ławników.

Dz.U.1951.5.41 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Stosunki służbowe nauczycieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Dz.U.1951.5.40 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego.

Dz.U.1951.5.39 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Tworzenie instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.

Dz.U.1951.5.38 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zasady wyboru miejsca, budowy i urządzeń zakładów utylizacyjnych.

Dz.U.1951.4.35 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1951.4.33 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości zaliczki składanej przez oskarżyciela prywatnego.

Dz.U.1951.4.32 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Właściwość władz do orzekania w sprawach obywatelstwa.

Dz.U.1951.4.30 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zakaz lub ograniczenie używania niektórych pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1951.4.29 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta.

Dz.U.1951.4.27 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Transport drogowy.

Dz.U.1951.4.26 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Obywatelstwo polskie.

Dz.U.1951.4.25 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Wystąpienie Indii z Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, utworzonej na podstawie konwencji z dnia 12 lipca 1927 r.

Dz.U.1951.3.23 | oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1951.3.22 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dz.U.1951.3.21 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.3.20 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw bydgoskiego i gdańskiego.

Dz.U.1951.3.18 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ulgowej stawki podatku gruntowego na rok 1951 dla rolniczych zrzeszeń spółdzielczych.

Dz.U.1951.3.17 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Przemiał zbóż.

Dz.U.1951.2.16 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Obrót zbożem i głównymi przetworami zbożowymi.

Dz.U.1951.2.15 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.2.14 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Tryb ujawniania w księgach wieczystych przeliczenia wierzytelności hipotecznych.

Dz.U.1951.2.13 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Wywóz mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.

Dz.U.1951.2.11 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951.

Dz.U.1951.2.10 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedziby i właściwości terytorialnej wyższego urzędu górniczego.

Dz.U.1951.2.9 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Koncesjonowanie garbarń futrzarskich.

Dz.U.1951.2.8 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.

Dz.U.1951.2.7 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w mieście Zakopane w województwie krakowskim.

Dz.U.1951.1.5 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Środki farmaceutyczne i odurzające oraz artykuły sanitarne.

Dz.U.1951.1.4 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie izb aptekarskich.

Dz.U.1951.1.3 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Apteki.

Dz.U.1951.1.2 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Przejęcie aptek na własność Państwa.

Dz.U.1951.1.1 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie przez Polskę konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.

Dz.U.1950.58.534 | oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1950 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U.1950.58.532 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1950 r. | Akt jednorazowy