Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Ghany o współpracy kulturalnej, podpisanej w Akrze dnia 17 stycznia 1964 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.48.300

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 października 1965 r.
dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Ghany o współpracy kulturalnej, podpisanej w Akrze dnia 17 stycznia 1964 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. IX Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Ghany o współpracy kulturalnej, podpisanej w Akrze dnia 17 stycznia 1964 r., nastąpiła w Warszawie dnia 18 października 1965 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej umowy.