Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.52.330

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 listopada 1965 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone Ameryki Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z Protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 39 Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z Protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki wypowiedział powyższą Konwencję wraz z Protokołem dodatkowym dnia 15 listopada 1965 r.
Wypowiedzenie nabiera mocy z dniem 15 maja 1966 r.