Law Journal

Zm.: niektóre przepisy w sprawie wynagrodzenia fachowych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1971.37.329 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1971 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie kategorii lokali podlegających przydzielaniu na mieszkania służbowe.

Dz.U.1971.37.327 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1971 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Powiatowego w Sulechowie.

Dz.U.1971.36.317 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1971 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Kraśniku prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1971.36.316 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Lublinie prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1971.36.315 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1971.36.314 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1972.

Dz.U.1971.36.312 | ustawa z dnia 22 grudnia 1971 r. | Akt utracił moc

Upływ kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1971.36.311 | ustawa z dnia 22 grudnia 1971 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.

Dz.U.1971.35.310 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Nadanie funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.1971.35.308 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1971 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Umowa o wzajemnych podróżach obywateli obu Państw. Warszawa.1971.11.25.

Dz.U.1971.35.306 | umowa międzynarodowa z dnia 25 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Nakładanie, uiszczanie i ściąganie grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.1971.34.302 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dz.U.1971.34.301 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1971 r. | Akt jednorazowy

Opodatkowanie podatkiem gruntowym działów specjalnych.

Dz.U.1971.34.300 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1971 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe członków załóg polskich statków morskich.

Dz.U.1971.33.299 | rozporządzenie z dnia 30 października 1971 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie w powiecie sanockim koni w wieku powyżej 16 lat z obowiązkowego ubezpieczenia.

Dz.U.1971.32.298 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie białostockim.

Dz.U.1971.32.296 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Szczecina w województwie szczecińskim.

Dz.U.1971.32.295 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Zniesienie osiedla Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.

Dz.U.1971.32.294 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów bartoszyckiego i braniewskiego w województwie olsztyńskim.

Dz.U.1971.32.293 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Gdyni w województwie gdańskim.

Dz.U.1971.32.292 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie białostockim.

Dz.U.1971.32.291 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin.

Dz.U.1971.32.290 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Meksyk-Polska. Umowa o wymianie kulturalnej, naukowej i technicznej. Warszawa.1970.07.24.

Dz.U.1971.32.288 | umowa międzynarodowa z dnia 24 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym.

Dz.U.1971.31.283 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1971 r. | Akt jednorazowy

Podatek gruntowy.

Dz.U.1971.31.282 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Fidżi w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1971.30.275 | oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

Dz.U.1971.30.273 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1971 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zakres działania komitetów przeciwpowodziowych.

Dz.U.1971.30.272 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Warunki wymagane do uzyskania emerytury przez dziennikarzy.

Dz.U.1971.30.271 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Koszty postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1971.30.269 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim.

Dz.U.1971.29.268 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U.1971.29.267 | rozporządzenie z dnia 29 października 1971 r. | Akt jednorazowy

Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia naukowego. Bruksela.1968.06.11.

Dz.U.1971.29.263 | umowa międzynarodowa z dnia 11 czerwca 1968 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dz.U.1971.28.262 | rozporządzenie z dnia 14 października 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o paszportach.

Dz.U.1971.28.261 | ustawa z dnia 26 października 1971 r. | Akt jednorazowy

Określenie właściwości rzeczowej kolegiów do spraw wykroczeń powoływanych przez rady narodowe.

Dz.U.1971.27.259 | rozporządzenie z dnia 30 września 1971 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rodzajów studiów prowadzonych przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie.

Dz.U.1971.27.258 | rozporządzenie z dnia 25 września 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie koszalińskim.

Dz.U.1971.27.257 | rozporządzenie z dnia 7 października 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów wołowskiego i lubińskiego w województwie wrocławskim.

Dz.U.1971.27.256 | rozporządzenie z dnia 15 października 1971 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie społeczne członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin.

Dz.U.1971.27.255 | ustawa z dnia 26 października 1971 r. | Akt utracił moc

Podatek gruntowy.

Dz.U.1971.27.254 | ustawa z dnia 26 października 1971 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1971.27.253 | ustawa z dnia 26 października 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks cywilny.

Dz.U.1971.27.252 | ustawa z dnia 26 października 1971 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Dz.U.1971.27.251 | ustawa z dnia 26 października 1971 r. | Akt jednorazowy

Uregulowanie własności gospodarstw rolnych.

Dz.U.1971.27.250 | ustawa z dnia 26 października 1971 r. | Akt utracił moc

Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacja gruntów.

Dz.U.1971.27.249 | ustawa z dnia 26 października 1971 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Holandię Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1971.26.244 | oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie przez Sułtanat Omanu Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1971.26.242 | oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

Dz.U.1971.26.239 | rozporządzenie z dnia 23 września 1971 r. | Akt jednorazowy