Law Journal

Zmiana niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.

Dz.U.1971.17.173 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre stawki w taryfie celnej wywozowej.

Dz.U.1971.17.172 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie budownictwa specjalnego.

Dz.U.1971.17.167 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1971 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Tczew w województwie gdańskim.

Dz.U.1971.17.164 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Radziejowie Kujawskim prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1971.16.159 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Szczecinku rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1971.16.158 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.

Dz.U.1971.16.157 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1971.15.155 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic niektórych miast w województwie zielonogórskim.

Dz.U.1971.15.154 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie szczecińskim.

Dz.U.1971.15.153 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie olsztyńskim.

Dz.U.1971.15.152 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Dz.U.1971.15.151 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie niektórych rent przyznanych właścicielom nieruchomości rolnych oraz członkom ich rodzin.

Dz.U.1971.15.150 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych. Tokio.1963.09.14.

Dz.U.1971.15.147 | umowa międzynarodowa z dnia 14 września 1963 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie przez Gambię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1971.14.146 | oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Cypru w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.

Dz.U.1971.14.145 | oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Barbadosu w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Dz.U.1971.14.142 | oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1971.14.140 t.j. | ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1971.14.138 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1971 r. | Akt utracił moc

Zmniejszenie obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym.

Dz.U.1971.14.136 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1971.13.130 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U.1971.13.129 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U.1971.13.128 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych opłat sądowych w sprawach cywilnych i niektórych opłat notarialnych.

Dz.U.1971.12.125 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Zmiana stawek niektórych opłat sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1971.12.124 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przewozu lotniczego.

Dz.U.1971.12.122 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie ograniczenia uboju cieląt.

Dz.U.1971.12.121 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1971.12.120 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1971.12.119 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Ustrój kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U.1971.12.118 | ustawa z dnia 20 maja 1971 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1971.12.117 | ustawa z dnia 20 maja 1971 r. | Akt utracił moc

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1971.12.116 | ustawa z dnia 20 maja 1971 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

Dz.U.1971.12.115 | ustawa z dnia 20 maja 1971 r. | Akt obowiązujący

Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dz.U.1971.11.110 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1971 r. | Akt utracił moc

Nabywanie, przechowywanie i używanie środków strzałowych w zakładach górniczych.

Dz.U.1971.11.109 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dz.U.1971.11.108 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1971 r. | Akt jednorazowy

Opodatkowanie niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.

Dz.U.1971.10.107 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1971.10.106 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1971 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu imienia Powstańców Śląskich.

Dz.U.1971.10.105 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1971 r. | Akt jednorazowy

Warunki dotyczące składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Dz.U.1971.9.97 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1971 r. | Akt utracił moc

Dozór i nadzór ochronny.

Dz.U.1971.9.95 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich.

Dz.U.1971.8.93 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1971.8.92 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1971 r. | Akt jednorazowy

Konwencja dotycząca międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych. Paryż 1958.12.05.

Dz.U.1971.8.89 | umowa międzynarodowa z dnia 5 grudnia 1958 r. | Akt obowiązujący

Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany wydawnictw. Paryż.1958.12.05.

Dz.U.1971.8.88 | umowa międzynarodowa z dnia 5 grudnia 1958 r. | Akt obowiązujący

Rumunia-Polska. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Bukareszt.1970.11.12.

Dz.U.1971.8.86 | umowa międzynarodowa z dnia 12 listopada 1970 r. | Akt utracił moc