Law Journal

Wystąpienie Nikaragui z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Dz.U.1971.24.227 | oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia osób uprawiających rybołówstwo morskie na przeprowadzanie zabiegów hodowlanych na wodach morskich.

Dz.U.1971.24.222 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1971 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1971.24.221 | rozporządzenie z dnia 1 września 1971 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach gazyfikacji bezprzewodowej.

Dz.U.1971.23.216 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1971 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia przysługujące osobom odbywającym służbę w formacjach samoobrony oraz członkom ich rodzin.

Dz.U.1971.23.214 | rozporządzenie z dnia 3 września 1971 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie niektórych pracowników Ministerstwa Żeglugi.

Dz.U.1971.22.207 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1971 r. | Akt utracił moc

Siedziba Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego.

Dz.U.1971.22.206 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1971 r. | Akt jednorazowy

ZSRR-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Moskwa.1970.12.14.

Dz.U.1971.22.203 | umowa międzynarodowa z dnia 14 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U.1971.21.200 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1971 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie.

Dz.U.1971.21.196 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1971 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Zielonej Górze.

Dz.U.1971.21.195 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1971 r. | Akt utracił moc

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Konwencja konsularna. Londyn.1967.02.23.

Dz.U.1971.20.192 | umowa międzynarodowa z dnia 23 lutego 1967 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim. Sztokholm.1962.12.20.

Dz.U.1971.20.190 | umowa międzynarodowa z dnia 20 grudnia 1962 r. | Akt obowiązujący

Nauka zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy.

Dz.U.1971.19.188 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Rozliczenia pieniężne rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Dz.U.1971.19.186 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1971 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym.

Dz.U.1971.19.185 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1971 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych.

Dz.U.1971.18.179 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1971 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.

Dz.U.1971.18.178 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1971.17.177 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Świnoujściu prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1971.17.176 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza.

Dz.U.1971.17.175 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

Dz.U.1971.17.174 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1971 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.

Dz.U.1971.17.173 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre stawki w taryfie celnej wywozowej.

Dz.U.1971.17.172 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie budownictwa specjalnego.

Dz.U.1971.17.167 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1971 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Tczew w województwie gdańskim.

Dz.U.1971.17.164 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Radziejowie Kujawskim prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1971.16.159 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Szczecinku rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1971.16.158 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.

Dz.U.1971.16.157 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1971.15.155 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic niektórych miast w województwie zielonogórskim.

Dz.U.1971.15.154 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie szczecińskim.

Dz.U.1971.15.153 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie olsztyńskim.

Dz.U.1971.15.152 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Dz.U.1971.15.151 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie niektórych rent przyznanych właścicielom nieruchomości rolnych oraz członkom ich rodzin.

Dz.U.1971.15.150 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1971 r. | Akt utracił moc

Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych. Tokio.1963.09.14.

Dz.U.1971.15.147 | umowa międzynarodowa z dnia 14 września 1963 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie przez Gambię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1971.14.146 | oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Cypru w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.

Dz.U.1971.14.145 | oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Barbadosu w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Dz.U.1971.14.142 | oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1971 r. | Akt jednorazowy

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1971.14.140 t.j. | ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1971.14.138 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1971 r. | Akt utracił moc