Law Journal

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

Dz.U.2001.15.162 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

Dz.U.2001.15.163 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 12/2000.

Dz.U.2001.14.146 | wyrok z dnia 21 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Określenie przypadków, w których dofinansowanie przedsiębiorców publicznych uznane będzie za pomoc.

Dz.U.2001.28.307 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Pomoc publiczna udzielana na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

Dz.U.2001.16.172 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Pomoc regionalna dla przedsiębiorców.

Dz.U.2001.28.306 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Sposób i zakres ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania.

Dz.U.2001.16.171 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Sposób przeliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach na równą jej wartość dotacji.

Dz.U.2001.28.308 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

Dz.U.2001.28.304 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

Dz.U.2001.28.303 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

Dz.U.2001.28.305 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

Dz.U.2001.28.309 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Wykaz gmin górniczych.

Dz.U.2001.16.170 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 2/2000.

Dz.U.2001.14.145 | wyrok z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2001.16.173 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2001.13.106 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 14/2000.

Dz.U.2001.14.144 | wyrok z dnia 19 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U.2001.16.181 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U.2001.14.129 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dz.U.2001.14.132 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Ustronie Morskie.

Dz.U.2001.12.102 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o ochronie roślin uprawnych.

Dz.U.2001.22.248 | ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2001.22.249 | ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.U.2001.14.126 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dz.U.2001.37.423 | ustawa z dnia 15 lutego 2001 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2001.14.137 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.2001.12.103 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 19/99.

Dz.U.2001.14.143 | wyrok z dnia 13 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Dz.U.2001.13.113 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny.

Dz.U.2001.10.74 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.2001.14.141 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Dz.U.2001.14.140 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

Dz.U.2001.10.75 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.2001.13.108 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2001.12.101 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy.

Dz.U.2001.13.118 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji.

Dz.U.2001.10.73 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Dz.U.2001.16.180 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Dz.U.2020.115 t.j. | ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych.

Dz.U.2001.22.247 | ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2001.16.169 | ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Wzór certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

Dz.U.2001.10.80 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzór certyfikatu importowego.

Dz.U.2001.10.78 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2001.42.469 | ustawa z dnia 1 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Moc obowiązująca Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r.

Dz.U.2001.53.562 | oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji.

Dz.U.2001.8.65 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 4/99.

Dz.U.2001.11.91 | wyrok z dnia 31 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

Dz.U.2001.8.66 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Dz.U.2001.12.96 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc