Law Journal

Określenie wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

Dz.U.2001.128.1417 | rozporządzenie z dnia 18 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Dz.U.2001.128.1416 | rozporządzenie z dnia 17 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Dz.U.2001.128.1415 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2001.128.1414 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2001 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie i rozpatrywanie zgłoszeń topografii układów scalonych.

Dz.U.2001.128.1413 | rozporządzenie z dnia 19 października 2001 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dz.U.2001.128.1412 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2001 r. | Akt jednorazowy

Towary paczkowane.

Dz.U.2001.128.1409 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt utracił moc

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Dz.U.2001.128.1408 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz niektóre ustawy.

Dz.U.2001.128.1407 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.128.1405 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2001.128.1404 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich oraz obrót tymi wyrobami.

Dz.U.2001.128.1401 | ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Cudzoziemcy.

Dz.U.2001.127.1400 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Rodzinne domy pomocy.

Dz.U.2001.127.1399 | rozporządzenie z dnia 17 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U.2001.127.1395 | rozporządzenie z dnia 16 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Konkurs wyłaniający kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2001.127.1394 | rozporządzenie z dnia 17 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakres i sposób jego realizacji.

Dz.U.2001.126.1390 | rozporządzenie z dnia 11 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

Dz.U.2001.126.1389 | rozporządzenie z dnia 31 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2001.126.1388 | rozporządzenie z dnia 26 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2001.126.1387 | rozporządzenie z dnia 31 października 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

Dz.U.2001.126.1386 | rozporządzenie z dnia 31 października 2001 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

Dz.U.2001.126.1385 | rozporządzenie z dnia 30 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Choroby zakaźne i zakażenia.

Dz.U.2001.126.1384 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zawodzie lekarza oraz inne ustawy.

Dz.U.2001.126.1383 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyroby medyczne.

Dz.U.2001.126.1380 | ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dz.U.2001.126.1379 | ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 22/2001.

Dz.U.2001.125.1378 | wyrok z dnia 23 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 16/2001.

Dz.U.2001.125.1377 | wyrok z dnia 22 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

Dz.U.2001.125.1376 | rozporządzenie z dnia 25 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Określenie górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2001.125.1375 | rozporządzenie z dnia 18 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2001.125.1374 | rozporządzenie z dnia 29 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Blokowanie niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

Dz.U.2001.125.1373 | rozporządzenie z dnia 23 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Trybunale Stanu.

Dz.U.2001.125.1372 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2001.125.1370 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.125.1368 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz inne ustawy.

Dz.U.2001.125.1367 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo łowieckie.

Dz.U.2001.125.1366 | ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. | Akt jednorazowy

Krajowy system ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2001.125.1363 | ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Państwowa Inspekcja Pracy.

Dz.U.2001.124.1362 t.j. | ustawa z dnia 6 marca 1981 r. | Akt utracił moc

Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie do odbycia tej służby w 2002 r.

Dz.U.2001.124.1356 | rozporządzenie z dnia 11 października 2001 r. | Akt utracił moc

Czas pracy kierowców.

Dz.U.2001.123.1354 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ochrona przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.

Dz.U.2001.123.1352 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 12/2001.

Dz.U.2001.122.1349 | wyrok z dnia 15 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2001.122.1348 | rozporządzenie z dnia 22 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Dz.U.2001.122.1347 | rozporządzenie z dnia 22 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2001.122.1346 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2001.122.1345 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2001.122.1344 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2001.122.1343 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2001.122.1342 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2001.122.1341 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2001.122.1340 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2001.122.1339 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki.

Dz.U.2001.122.1338 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury.

Dz.U.2001.122.1337 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2001.122.1336 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2001.122.1335 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2001.122.1334 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Dz.U.2001.122.1333 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Dz.U.2001.122.1331 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych pełnomocników Rządu.

Dz.U.2001.122.1330 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.2001.122.1329 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.U.2001.122.1328 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Dz.U.2001.122.1327 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

Dz.U.2001.122.1326 | rozporządzenie z dnia 20 października 2001 r. | Akt utracił moc

Ułatwienie zatrudnienia absolwentom szkół.

Dz.U.2001.122.1325 | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.2001.122.1324 | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o regulacji rynku cukru.

Dz.U.2001.122.1322 | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo telekomunikacyjne.

Dz.U.2001.122.1321 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy