Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej.

Dz.U.2009.222.1771 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Dz.U.2009.221.1746 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.223.1779 | ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zniesienie sądów grodzkich.

Dz.U.2009.221.1745 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dz.U.2020.446 t.j. | ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane.

Dz.U.2009.223.1784 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2017.1511 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2010.7.46 | ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2010.7.45 | ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawa o pracowniczych programach emerytalnych.

Dz.U.2010.18.98 | ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe.

Dz.U.2009.221.1744 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Rodzaje stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego.

Dz.U.2009.218.1694 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Dz.U.2021.141 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2009.218.1701 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy wykaz surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych.

Dz.U.2009.220.1727 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie, zmiana i zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowości.

Dz.U.2009.220.1730 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 49/07.

Dz.U.2009.220.1734 | wyrok z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2009.220.1721 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Sposób dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2009.220.1719 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk.

Dz.U.2009.218.1699 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 105/08.

Dz.U.2009.218.1703 | wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2009.222.1753 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Urzędowe sprawdzenie.

Dz.U.2013.417 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 55/07.

Dz.U.2009.218.1702 | wyrok z dnia 14 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Bezpłatne wyżywienie żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2009.216.1679 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Korpusy osobowe, grupy osobowe i specjalności wojskowe.

Dz.U.2009.216.1678 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dz.U.2009.215.1668 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2009.216.1680 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2009.215.1673 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Opłata ewidencyjna.

Dz.U.2009.210.1626 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym.

Dz.U.2009.218.1697 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Lubiń - zespół opactwa benedyktynów".

Dz.U.2009.214.1659 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2009.212.1649 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Nawozów Sztucznych oraz Instytutu Chemii Nieorganicznej.

Dz.U.2009.218.1698 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010.

Dz.U.2010.3.14 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2009.212.1646 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/08.

Dz.U.2009.215.1674 | wyrok z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 34/08.

Dz.U.2009.215.1675 | wyrok z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2010 r.

Dz.U.2009.217.1686 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw.

Dz.U.2009.211.1635 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2009 r.

Dz.U.2009.215.1670 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2009.211.1637 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2009.211.1638 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2009.211.1639 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dz.U.2009.211.1640 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dz.U.2009.211.1641 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy