Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.6.34 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja prowadzona przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych.

Dz.U.2020.273 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Dz.U.2010.15.77 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2010.6.40 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Dz.U.2010.7.50 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Urlopy żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.2.9 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2010.2.4 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Komitet audytu.

Dz.U.2016.2049 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłych rewidentów.

Dz.U.2014.391 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2010.63.395 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2009.226.1837 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Dz.U.2014.1011 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wykaz przedsięwzięć Euro 2012.

Dz.U.2013.1345 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Dz.U.2010.15.81 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009.

Dz.U.2009.226.1816 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

Dz.U.2009.226.1827 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Czynności sądu związane z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Dz.U.2014.1603 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Kontrole wykonywane przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych.

Dz.U.2013.156 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Dz.U.2009.226.1832 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości domów maklerskich.

Dz.U.2017.123 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Dz.U.2009.226.1825 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Dz.U.2009.226.1831 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia do wykonywania polowania.

Dz.U.2010.3.19 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2009.226.1836 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

Dz.U.2009.223.1794 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów.

Dz.U.2010.14.72 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Metody zapobiegania zakażeniom wirusem grypy.

Dz.U.2009.223.1791 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2009.224.1799 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Dz.U.2009.223.1790 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Dz.U.2009.226.1834 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2009.223.1793 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dz.U.2010.2.5 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zwrot podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dz.U.2009.224.1801 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

Dz.U.2018.712 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Dz.U.2009.224.1796 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Tryb kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej.

Dz.U.2009.222.1754 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie kar i środków dyscyplinarnych.

Dz.U.2009.223.1782 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2009.224.1806 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych.

Dz.U.2009.223.1781 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dz.U.2009.224.1803 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2009.224.1807 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dz.U.2009.224.1797 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nomenklatura Scalona.

Dz.U.2009.226.1813 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010.

Dz.U.2009.222.1756 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.

Dz.U.2018.2347 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczególny tryb i warunki wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych.

Dz.U.2010.6.30 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2009.220.1725 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Użycie broni palnej przez funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2010.6.31 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Dz.U.2009.223.1788 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

Dz.U.2009.226.1829 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy